Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi

Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi imar planı askıda!

Genel Zeynep Karabağ 05.10.2016
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi'nin imar planımı 30 gün süreli olarak askıya çıkardı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Deniz Otobüsü İskelesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nı askıya çıkardığını duyurdu. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 27.09.2016 tarih ve 15713 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi “Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerin incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmak ve plan notu eklenmek suretiyle 644 sayılı KHK hükümleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca NİP-21043 ve UİP-21041,1 plan işlem numaraları ile 27.09.2016 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.10.2016- 03.11.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 

Tuzla Deniz Otobüsü İskelesi