istiklal caddesi

Türkiye’de 3 milyon 226 bin kişi işsiz!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 15.05.2015
İşsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu. İşsiz sayısı, 3 milyon 259 binden 3 milyon 226 bin kişiye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı şubat ayına ilişkin ‘işgücü istatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 11,2 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 3 milyon 259 binden 3 milyon 226 bin kişiye düştü.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise 401 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 1 puanlık artış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puanlık artışla yüzde 20 olurken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1,1 puanlık artışla yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre 577 bin kişi artarak 25 milyon 576 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 44,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,3, kadınlarda ise yüzde 26 olarak hesaplandı. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 272 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 850 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,7'si tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 2,7 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı. 

  Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler      
Nüfus (bin kişi) 57.545 28.420 29.125
İşgücü (bin kişi) 28.803 20.068 8.735
İstihdam (bin kişi) 25.576 17.993 7.584
Tarım (bin kişi) 4.783 2.670 2.113
Tarım dışı (bin kişi) 20.794 15.323 5.471
İşsiz (bin kişi) 3.226 2.075 1.151
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.742 8.352 20.391
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 50,1 70,6 30
İstihdam oranı (yüzde) 44,4     63,3 26
İşsizlik oranı (yüzde) 11,2     10,3 13,2
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,2 11,6 17,3
15-64 yaş grubu      
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 54,6 75,8 33,3
İstihdam (yüzde) 48,4 67,8 28,9
İşsizlik oranı (yüzde) 11,4     10,5 13,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,2 11,6 17,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 20    
AA

Türkiye'de işsizlik oranı işsizlik verileri iş gücü istatistikleri