ankara milli botanik bahçesi

Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 09.01.2015
Ankara'daki Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin imar planı 5 Şubat 2015'e kadar 30 gün süreyle askıya çıktı.
Ankara'da hayata geçirilen Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nin imar planı askıya çıktı. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama doğrultusunda Botanik Bahçesi'nin imar planı, 7 Ocak 2015- 5Şubat 2015 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıktı.

Konuyla ilgili detaylı bildirim şöyle;

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Projesi'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarih ve 3748 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan söz konusu imar uygulaması 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 10.07.2014 tarih ve 11203 sayılı Bakanlık makamı Olur'u ile onaylanmıştır.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19.maddesi gereğince 07.01.2015-05.02.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

türkiye milli botanik bahçesi ankara botanik bahçe açılış botanik bahçe ankara son durum