Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek

Turgutlu’nun imar planına bilimsel destek

Genel 04.03.2020 14:12

Manisa Turgutlu Belediyesi, öğretim üyeleri ve öğrencileri imar durumu ile ilgili çalışma yapması için ilçede misafir ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Zekai Görgülü, Doç. Dr. Doruk Özügül, Doç. Dr. Elif Özden Örnek, Doç. Dr. Bora Yerliyurt, Öğr. Gör. Dr. Gözdem Aysu, Ar. Gör. Elif Kırpık, Ar. Gör. Büşra Gezer, Ar. Gör. H. Buse Bingöl ve 25 öğrenciyle birlikte Turgutlu'nun imar planıyla ilgili inceleme yapmak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın davetlisi olarak Turgutlu'ya geldi.

Turgutlu'da yaklaşık 1.5 ay kalacak ekip Turgutlu'da fiziksel yapı tespiti, sosyal ve ekonomik yapıların tespitine yönelik olarak hane halkı anketi, ticaret, sanayi, turizm açısından anketlerin yapılması ve kamu kurumlarından bilgilerin toplanması, yakın çevre ve kırsal ilişkilere yönelik araştırma, veri toplama, çevre gezileri, belediye, kamu kurumları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından bilgilerin toplanması, yüz yüze görüşmeler, kişisel algı ve imaj çalışması, toplanan verilerin dijital ortama aktarılması ve çözümlenmesi çalışmalarını gerçekleştirecekler.

Bilime verdiği önem için Turgutlu Belediye Başkanı'na teşekkür eden heyet başkanı Prof. Dr. Zekai Görgülü, “Bizi Turgutlu'ya davet ederek önemli bir çalışmayı hayata geçiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a hem bilime verdiği önem için hem de bizlere gösterdikleri ilgi için çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Turgutlu'da 3 aşamalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. İlk aşamada teorik bir çalışma yapacağız. Sonrasında sahada verilerin toplanmasını sağlayacağız. En sonunda topladığımız verilerin ışığında Turgutlu'ya nazım imar planı çıkaracağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise "Turgutlu'da daha önce böyle bir çalışma yapılmamış. Turgutlu'nun imar planıyla ilgili çalışma sonunda çok önemli bilgiler elde etmiş olacağız. Ben ilçemize gelerek bu önemli çalışmayı hayata geçiren hocalarımıza ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Turgutlu'da hayata geçireceğimiz tüm projelerde bilimsel destek alacağız" diye konuştu.

Heyet Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaretinden sonra Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile bir toplantı gerçekleştirdi ve ardından saha çalışmalarına başladı.