toki üsküdar

TOKİ Üsküdar konut ve ticaret alanı imar planı askıda

Genel Emine Pile 30.04.2016
Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde mülkiyeti TOKİ’ye geçmiş olan 1083 ada 56 parsel ve bir kısım alana ilişkin değişiklik askıya çıkarıldı.
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçmiş olan, 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bakanlığımızın 08.04.2016 tarih ve 5704 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi'nde mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçmiş olan, 77 ada 5 parsel, 1083 ada 56 parsel ve bir kısım kadastral boşluk alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Bakanlığımızca incelenmiş olup gerekli düzeltmeler yapılmak ve plan notları eklenmek suretiyle 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 644 sayılı KHK hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu 9. maddesi kapsamında Bakanlığımızca NİP-8601,7 ve UİP-396,7 plan işlem numaraları ile 08.04.2016 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.
 
Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 29.04.2016-28.05.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 29.04.2016

 

toki üsküdar Nazım İmar Planı Değişikliği