Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMMOB, referans belgesi yönetmeliğini yayımladı

Genel Emine Pile 09.02.2015
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, kayıtlı üyelerin isteği ve başvurusu üzerine bir yönetmelik yayımladı.
İnşaat Mühendisleri Odası'na kayıtlı üyelerin isteği ve başvurusu üzerine; mesleki etkinliklerini, meslek etiği, deneyim, birikim ve yeterlilikleri doğrultusunda değerlendirerek, uzmanlık ve uğraş konularına göre referans belgesi vermek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla hazırlanan yönetmelik ile önemli bilgiler paylaşıldı. 

24 maddelik Yönetmelik ile inşaat mühendislerinin ürettikleri hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve istekleri halinde bu durumun belgelendirilmesi ile verilen belgelerin yenilenmesine ilişkin konular detaylı olarak ele alındı.

Ayrıntılar için tıklayın!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği inşaat sektörü TMMBO