konut

TBMM’de eller imar barışı için kalktı

Genel 12.05.2018 09:49

13 milyona yakın ev ve işyerini kayıt altına alacak olan İmar Barışı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunun 'İmar Barışı' olarak da adlandırılan maddelerine göre, ruhsatsız ve ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarla Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak.

YIKIM KARARI İPTAL

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek yapıların sahiplerinden, arsa değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında kayıt bedeli alınacak. Genel bütçeye gelir kaydedilecek olan bu kayıt ücretleri, kentsel dönüşümde kullanılacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek ve talep üzerine Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.