tarım arazileri

Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri nasıl yapılacak?

Genel Emine Pile 01.01.2015
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal arazilerin devrinin mülkiyetinin devrine ilişkin yönetmelik yayımladı.
Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin yönetmelik ile tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğe göre, tarımsal arazilerin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelirine göre hesap edilecek. Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla verimler dikkate alınacak. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınacak.

Ayrıntılar için tıklayın!

tarımsal arazilerin devri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal arazi