tarihi yarımadanın hava fotoğrafı

Tarihi Yarımada'nın imarı hakkında flaş açıklama!

Genel Uğurcan Tokay 16.09.2015
Fatih Belediyesi, Tarihi Yarımada'nın imar planlarıyla ilgili olarak çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
Fatih Belediyesi, Tarihi Yarımda'nın imar planlarıyla ilgili son günlerde yayınlanan haberler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Fatih Belediyesi'nden, koruma kurullarının devre dışı bırakılarak Tarihi Yarımada'nın imara açılması iddialarına ilişkin, imar planları ve yapılaşmayla ilgili tüm kararların uygulamaya geçmesi için son kararın koruma kuruluna bağlı olduğu açıklaması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Fatih Belediye Meclisi tarafından alınan kararın ardından yayınlanan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Tarihi Yarımada'nın tamamının sit alanı olduğu ve 2863 sayılı yasa kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Koruma Amaçlı İmar Planları kapsamında uygulama yapıldığı ifade edilen açıklamada, Koruma Amaçlı İmar Planları yapılırken tüm eski eserler ve bunlara ait envanterlerin, plan üzerine aktarıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda anıt eserler ve bunları çevreleyen alanlarda koruma bölgeleri oluşturularak bu alanlardaki yapılaşma koşullarının ne şekilde yönetileceğiyle ilgili bilgilerin plan notlarında belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi Yarımada'daki tüm tarihi eserler ve komşuluklarındaki bütün uygulamalarda koruma kurulu yetkilidir. Bahse konu belediye meclis kararı,  2012 yılında koruma kurullarınca onaylanan imar planları yürürlüğe girdikten sonra daha önceden 3. bölgede eski eser ve eski eser komşuluğundaki alanlar hariç tüm alanlardaki yapılaşma koşulları onaylı imar planları doğrultusunda Fatih Belediyesi ve Müzeler Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilirken, 1. ve 2. derecede koruma bölgelerine sınır komşu parselleri de koruma kurulunun kararı sonrası kurul tarafından değerlendirilmesi kararıyla ilgili  alınmış meclis kararıdır. İmar planları ve yapılaşmayla ilgili tüm kararların uygulamaya geçmesi için son karar yine koruma kurulunun kararına bağlıdır. Kaldı ki 1. ve 2. derece koruma bölgelerinde yapılaşma koşulları koruma bölge kurullarının yetkisindedir.

Ayrıca imar planları hakkında 1/5000 ve 1/1000'lik planların iptali noktasında ve Avrasya Tüp Geçiş için açılan davalarda imar planları incelenmiş, İETT garajı ve Sirkeci Garı'nın kapsadığı alanlar dışındaki kısımlarda planlar onanmıştır ve fiilen yürürlüktedir. Konuyla ilgili hazırlanacak haberlerde bu hususların dikkate alınmasını ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz."

Konuyla ilgili, bazı medya organlarında Fatih Belediyesinin koruma kurullarını devre dışı bırakarak Tarihi Yarımada'yı imara açmaya hazırlandığına ilişkin haberler yer almıştı.

Tarihi yarımada imar planı Fatih imar planı