tarihi yarımadanın genel görünümü

Tarihi Yarımada'nın imar planı hakkında karar verildi!

Genel Uğurcan Tokay 24.08.2015
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yeniden karar verilmek üzere dosyayı İdare Mahkemesi'ne yolladı.
Sirkeci'den Yenikapı'ya kadar olan bölümde trafiği yerin altına alması planlanan planın geleceği belli oldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

"Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" hakkında yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Bölge İdare Mahkemesi, projelere ilişkin yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak rapor alınmasına ve yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilgili İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

"Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne açılan davayı mahkeme geçtiğimiz aylarda karara bağlamıştı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Taraflar İstanbul 2'inci İdare Mahkemesi tarafından projelere ilişkin verilen karara taraflar karşılıklı olarak itiraz etti. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre karar vermeye yetkili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi itirazları değerlendirdi.

BİLİRKİŞİ HEYETİNİN UZMANLIK ALANLARI DAVA İÇİN YETERLİ DEĞİL

Bölge İdare Mahkemesi, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin, İstanbul 2'inci İdare Mahkemesi tarafından  bazı projeler hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazı kabul etti. Bölge İdare Mahkemesi, uyuşmazlığın teknik nitelik arz etmesi nedeniyle İdare Mahkemesi tarafından keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve rapor alınmış ise de, bilirkişi heyetinin iki şehir plancısı ve bir mimarın katılımıyla oluşturulduğu belirtti. Ancak dava kapsamında oluşturulan bilirkişi heyetinin uzmanlık alanları itibariyle yeterli olamadığı sonucuna ulaştı.

YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme; mevcut bilirkişi heyetine, genel ulaşım kararları, Kennedy Caddesine ilişkin ulaşım kararları, Otopark alanları kararları gibi ulaşım kararları yönünden ulaşım uzmanı olan şehir plancısı, haritacı, sanat tarihçisi ve restorasyon uzmanı olan mimar bilirkişilerinin de katılımıyla yeni bir bilir kişi heyeti oluşturulması kanaatine vardı. Mahkeme, oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra düzenlenecek olan bilirkişi raporu doğrultusunda, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar vermek üzere davalı idarelerin itirazının kabulüne karar verdi.

DOSYA YENİDEN İDARE MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

İstanbul 2'inci İdare Mahkemesi'nce verilen kararın kaldırılmasına hükmederken 7 günlük yasal süreyi aştığı gerekçesiyle davacı tarafın itirazını reddetti. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilgili İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

tarihi yarımada imar planı tarihi yarımada imar planı son durum