Myrleia antik kenti

Tarihi kalıntıların AVM’de sergilenmesi kararı iptal edildi!

Genel Emine Pile 19.12.2014
Bursa’da yüzey çalışması ile bulunan 2700 yıllık tarihi kent kalıntılarının AVM’nin bodrum katında sergilenmesine yönelik kararda değişiklik yapıldı.
Uludağ Üniversitesi, 2010 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgenin yakınında yaptığı yüzey çalışması sırasında yoğun seramik parçalarına rastlayınca Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bölgenin birinci derece sit alanı ilan edilmesini önerdi. Öneri üzerine bölgede incelemelerde bulunan koruma kuruluysa tarihi limanı üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan etti.

Bölgenin imara açılmasıyla Tesco Kipa Kitle Pazarlama Şirketi de 23 Eylül 2010 tarihinde aldığı ruhsatla bölgede AVM yapmak için inşaat çalışmalarına başladı. Ancak AVM'nin temel kazıları sırasında antik kentin MÖ 7'nci yüzyıla ait duvarı ile taş heykellere rastlanınca bölge halkı AVM inşaatının durdurulması için Koruma Kurulu ile Müze Müdürlüğü'ne başvurdu.

İki ay süreyle bölgede incelemede bulunan koruma kurulu, Şubat 2014 tarihinde Myrleia antik kentinin 3'üncü derece sit alanı olarak kalmasını uygun bularak kent üzerine yapılan alışveriş merkezinin devam ettirilmesi için inşaat izni verdi. Temel kazıları sırasında bölgede çıkan tarihi eserleri müzeye nakleden kurul, ayrıca Myrleia kent duvarlarının cam çerçevelerde korunarak alışveriş merkezi içerisinde sergilenmesi kararını aldı. Bu karara tepki gösteren sivil toplum kuruluşları Bursa 1. İdare Mahkemesi'ne başvurarak bölgeyi imara açan kararın iptal edilmesini istedi.

KORUMA KURULUNA SORUŞTURMA AÇILDI

Bölgenin birinci dereceden sit alanı ilan edilmesi gerektiğini savunan bilirkişi heyeti, Bursa Koruma Bölge Kurulu'nun bölgeyi 3'üncü derece sit alanı ilan ederek imara açan kararının kültür varlıklarını koruma yönetmelik kararlarına aykırı olduğunu tespit etti. Bilirkişi raporunu inceleyen Bursa 1. İdare Mahkemesi, antik kent üstü AVM inşaatına izin veren Koruma Kurulu kararını iptal etti. Öte yandan antik kent üstü AVM inşaatına devam kararı veren Koruma Kurulu üyeleri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘görevini kötüye kullanma' gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Myrleia antik kentini imara açılmasına onay veren Bursa Koruma Kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları yönünde iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. 

Hürriyet

Uludağ Üniversitesi tarihi kalıntılar yüzey çalışması Myrleia antik kenti