Biyometrik avuç içi kimlik doğrulama

Tapuda sahtecilik 'avuç içi sistem'le sona erecek

Genel Emine Pile 27.01.2016
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, biyometrik avuç içi sistemle tapuda sahteciliğin önüne geçileceğini belirtti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, "Biyometrik avuç içi kimlik doğrulama sistemiyle avuç içi izlerini tarayacak ve böylece yapılan işlemlerde, sahte kimlik, imza taklit etme ve yerine 'dublör' kullanma gibi birçok sahtecilik olaylarının önüne geçeceğiz" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve üç gün sürecek "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2016 Yılı Faaliyetlerinin Müzakeresi Çalıştayı" başladı.

Kanal, açılışta yaptığı konuşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın yoğun programları dolayısıyla çalıştayın açılışında yer almadığını ancak kapanış törenine katılacağını söyledi.

Sahteciliğin önüne geçilecek 

Dünyada tartışılmayan ve evrensel olan üç temel hakkın yaşam, özgürlük ve mülkiyet olduğunu belirten Kanal, mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ve muhafazasıyla görevli bulunan kurumlarının, devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine getirdiğini ve hizmet sektöründe yer aldığını ifade etti.

Son 13 yılda önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kanal, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadede büyümesine katkı sağlayacak önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Kanal, 169 yıllık geçmişe sahip olan kurumlarının, günümüze ülkenin en önemli ve en güvenilir kurumları arasında yer alarak geldiğini ifade ederek, yaklaşık 18 bin 500 personeliyle yıllık 7 milyon işlem hacmine ulaştığını, yılda 20 milyon vatandaşa hizmet verdiğini belirtti.

Küresel değişme ve gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan yeni yönetim anlayışının toplumsal yaşamın her alanında köklü değişiklikler yapmayı gerektirdiğine dikkati çeken Kanal, "Dünyada gelişen küreselleşme yaklaşımı, ülkemizin AB'ye katılım amacı ve gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat yapısının ve hizmet sunumlarının yeniden yapılandırılmasını da gerekli kılmaktadır" dedi.

Artık Türkiye'de devlet algısının değiştiğini dile getiren Kanal, çağrı merkezi olan "Alo 181" hattını çok önemli bir işlevi gördüğünü ifade etti. 

Basında yer alan bazı haberlerin kurumu yıprattığını vurgulayan Kanal, şunları kaydetti:

"Bu tür haberler sizleri, bizleri ve Sayın Bakan'ımızı derinden üzmektedir, canımızı acıtmaktadır. Bu nedenle tabii sizleri, hepinizi tenzih ederek söylüyorum, etrafınızda kötü niyetli çalışanlar varsa bunları ayıklayalım, yine hangi meslek gurubuna ait olursa olsun kötü niyetli olan, itibarımızı sarsacak aracıları da mümkün mertebe müdürlüklerimizden uzak tutmaya çalışalım. Canımızı acıtacak kişileri aramızdan çıkaralım, bu kişilere fırsat vermeyelim. Bu tür kişileri sistem dışına atma tecrübe ve iradesini gösterelim. Vatandaşla olan ilişkilerimizde insana hizmet etmenin ulvi bir görev olduğunu unutmayalım."

Kurumlarınca üretilen verilerin de kaliteli, güvenli ve modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olması gerektiğine dikkati çeken Kanal, 2016-2019 yılları arasında daha büyük ve önemli projelerle kurumlarını çağın da ötesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Kanal, e-sicil uygulamasına geçilip, büyük oranda tapu kütüklerinin işleyişten kaldırılması için proje çalışmaları sürdürüldüğünü belirterek, bu projeyle taşrada ve merkezde bulunan arşivlerin tamamının dijital ortama aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

"Mobil tapu müdürlüğü uygulamasını hayata geçireceğiz" 

Emlak müşavirliği ve lisanslı tapu müşavirlik bürolarına yönelik çalışmalar da yapacaklarını bildiren Kanal, "Tapu, kadastro, harita ve bilişim alanındaki bilgi birikimini ve iş gücünü diğer dünya ülkelerine ihraç edeceğiz. E-haciz ve e-ipotek uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Mobil tapu müdürlüğü uygulamasını hayata geçireceğiz" dedi.

Kanal, kadastro yenileme ve sayısallaştırma çalışmalarının yanı sıra orman kadastrosunu ve 2/B çalışmalarını da büyük oranda tamamlayacaklarını belirterek, Gayrimenkul Kıymetler Borsası kurulumuna yönelik kurumsal stratejiler geliştireceklerini söyledi.

"Biyometrik avuç içi kimlik doğrulama sistemiyle avuç içi izlerini tarayacak ve böylece yapılan işlemlerde, sahte kimlik, imza taklit etme ve yerine 'dublör' kullanma gibi birçok sahtecilik olaylarının önüne geçeceğiz" diyen Kanal, kültürel arşiv mirasının restorasyonu, korunması ve yaşatılması projesi ile restoratörler yetiştireceklerini vurguladı.

Kanal, kamulaştırma ve intikal veya olabilecek başkaca işlemlerde resmi şekil şartını kaldırmak suretiyle dairelerindeki yoğunluğu azaltacak, vatandaşları gereksiz süreçlerden kurtaracak düzenlemeler yapacaklarının altını çizdi.

Eğik hava görüntüleri alarak 3 boyutlu şehir modelleri üreteceklerini bildiren Kanal, bununla ilgili Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi'ni gerçekleştireceklerini sözlerine 

Biyometrik avuç içi kimlik doğrulama