selçuk avcı

Sürdürülebilir mimari için inovasyonda yatırımlar yapılmalı!

Genel Uğurcan Tokay 10.03.2016
Mimar Selçuk Avcı, Türkiye'de mimarinin inovasyon politikalarına ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ekolojik mimarlığın Türkiye'deki öncü isimlerinden Avcı Architects kurucusu Mimar Selçuk Avcı, mimaride inovasyonun, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik iyileşmeye önemli katkılarda bulunduğunu dile getiriyor. Küresel İnovasyon Endeksi'nin 2015 verilerine göre inovasyon performansında 58. sırada yer alan Türkiye'de yenilik kapasitesinin arttırılması gerektiğini savunan Selçuk Avcı, yeni ürün-üretim, hizmet ve yeni sistemler yaratmanın sürdürülebilir mimarlık üretimiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

Mimari tasarımlarını sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak geliştiren ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok ödüllü projeye imza atan Avcı Architects'in kurucusu Mimar Selçuk Avcı, Türkiye'de sürdürülebilir mimarinin sistematik inovasyon politikalarına ihtiyacı olduğunu savunuyor ve Türkiye'nin mimarlık ve mühendislik alanındaki inovasyon performansını Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) verileri ışığında şu şekilde değerlendiriyor: “TUİK'in verilerine göre, mimarlık ve mühendislik alanındaki yenilikçi girişimler ve yenilik türleri 2012-2014 yılları arasında %45,1, üru¨n ve/veya su¨rec¸ yeniligˆi faaliyetinde bulunan giris¸imler ise %27,2 olarak belirtiliyor; bu veriler Türkiye'nin ‘yenilikçilik', ‘yaratıcılık' ve ‘yenileşim' kavramlarının yeniden sorgulanması açısından büyük önem taşıyor.”

Günümüzde sıklıkla duyduğumuz inovasyon, yenilikçilik, yenileşim gibi kavramların sadece yüksek teknolojiye sahip çözümler olarak algılanmaması ve tasarım kararlarıyla bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Mimar Selçuk Avcı, özellikle mimaride inovasyonun daha büyük ölçekte sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik iyileşmelere de katkı sağlayan tasarımdaki organizasyonun sadece bir parçasını oluşturduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra, dünyada artık ülkeler arası inovasyon ölçümlerinin oldukça yaygın olduğunu ve bunlardan ikisinin Avrupa İnovasyon Karnesi (European Innovation Scoreboard) ile Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index) olduğunu belirten Avcı, Küresel İnovasyon Endeksi'nin 2015 verilerine göre; Türkiye'nin inovasyon performansında 58. sırada yer aldığını ve Türkiye'nin yenilik kapasitesinin arttırılması, yeni ürün-üretim, hizmet ve yeni sistemler yaratmanın mimarlık üretimiyle de doğrudan ilişkili olduğunu da belirtiyor: “Sürdürülebilir mimarlık sistematik inovasyon politikalarına ihtiyaç duyuyor. Mimaride sürdürülebilirliğin uzun vadede sosyo-ekonomik ve sistematik bir süreçle kendi etkin ve yetkinliğini kazanabilmesi için mimaride bazı inovasyon yaptırımları uygulanması gerekiyor.”

Avcı'ya göre devletin, proje mevzuatları çerçevesinde, her proje için, inovasyonda yaptırımlar konusunu kendi özelinde ve sürecinde değerlendirip ayrı bir destek mekanizması yaratması gerekiyor: “Mimaride inovasyon kavramı, proje mevzuatlarının zorunlu bir süreci haline getirilmeli ve denetlenmelidir. Projedeki fikrin orijinalliği, ekonomisi, sosyal hayata katkısı ve uygulama süreci değerlendirilmeli ve her proje öncesindeki araştırma-geliştirme süreci, ortamı ve teknik altyapısı takip edilmelidir.”

‘Mimarlık' ve ‘inovasyon' arasındaki ilişkiyi, tasarımlarında tercih ettikleri yerel malzemelerin inovatif kullanımı ve yere özgün doğru analizler yaparak mimaride teknolojinin gerektiği ölçüde kullanımı üzerinden tarifleyen Mimar Selçuk Avcı, Ankara'da yer alan, LEED Platinum sertifikalı Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası'nda (TMB) termal labirent sistemini Türkiye'de ilk kez kullanarak standart binalara oranla %50 enerji tasarrufu sağlamıştı. Sürdürülebilirlik kriterleri ve yapı için özel olarak tasarlanan iklimlendirme sistemiyle Türkiye'de yeşil bina teknolojilerini bir adım öteye taşıyan yeni sistemlerin tasarlanmasında inovatif bir rol oynayan Türkiye Müteahhitler Birliği Merkez Binası Londra'da düzenlenen 2014 Building Awards'ta En İyi Uluslararası Yapı Ödülü'nü kazanmıştı.

selçuk avcı mimar selçuk avcı Avcı Architects Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) TMB