imar planı

Şişli Mecidiyeköy imar planında son durum

Genel Rüya Tulumbacı 27.10.2015
Şişli Mecidiyeköy Mahallesi 1947 ada 80 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği askıya çıktı.
Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 ada 80 parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 14 Ekim'de onaylandı.

İmar planı 27 Ekim 2015'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilan panosu ile askıya çıktı. 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 25 Kasım 2015'te askıdan inecek.

Mecidiyeköy imar planı notları
1.Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.
2.Ticaret alanlarında planda verilen yapı çekme mesafelerine uymak koşulu ile E:2,50, Yençok: İstanbul silüet planı kararlarını aşmayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca belirlenecektir.
3.Planlama alanının güneyinde kalan, yol olarak gösterilen alandan parsellere ulaşım sağlanabilir.
4.Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.

Şişli Mecidiyeköy imar planı