sedef-adasi-imar

Sedef Adası imara açılmayacak!

Genel Uğurcan Tokay 25.12.2014
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son günlerde gündemi meşgul eden Sedef Adası'nın imara açılmayacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz'in kardeşi Saddam Bin Abdülaziz'in 2011'de satın aldığı Sedef Adası'nın imara açılacağı iddialarıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Adanın imara açılmayacağının altını çizen bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle;

Sedef Adası hakkında basında yayımlanan haber ile ilgili Bakanlığımız bünyesinde adanın imara açılması yönünde herhangi bir karar alınmamıştır.

• 10.05.2012 tarih ve 89335 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 10.10.2012 tarih ve 01-162 sayılı kararı ile, Komisyonca yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir.

• 05.12.2012 tarih ve 01-182 sayılı İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararı ile, 14 ada 1 parsel ve 15 ada 1 parsellerle ilgili Tapu Müdürlüğü'nden takyidatlı tapu bilgileri ve Kadastro Şefliğinden bu parsellere ait uygulama cetvellerinin istenilmesine karar verilmiştir.

• 10.05.2012 tarih ve 89335 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 5 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 04.04.2013 tarih ve 05-97 sayılı kararı ile, söz konusu plan değişikliği teklifinin 1/1000 ölçekli plan teklifi ile birlikte eş zamanlı olarak Komisyona sunulmasına, sit derece değişikliği talebine ilişkin olarak ön değerlendirme raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir. Ancak alanla ilgili herhangi bir ön değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.

• Daha sonra Sedef Adası ile ilgili İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstanbul İcra Satış Birimi'nin 26.08.2013 kayıt tarihli ve 58905 sayılı yazısı ile 15 ada 1 parselin icraen satışı ile ilgili olarak talepte bulunulmuş ancak söz konusu talebe ilişkin herhangi bir Komisyon kararı alınmamıştır.

sedef-adasi sedef-adasi-son-durum cevre-ve-sehircilik-bakanligi