akis-gyo-saf-gyo-birlesme

Saf GYO'nun tamamı Akiş GYO'nun oldu!

Genel Uğurcan Tokay 23.09.2016
Gayrimenkul sektöründe öneml bir gelişme yaşandı ve Saf GYO'nun tamamı Akiş GYO'ya geçti.
Akiş GYO, Saf GYO'nun tamamını devraldı. Konuyla ilgili olarak Saf GYO'nun KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1- Şirket Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme") ve ilgili işlemlere ilişkin 08 Eylül 2016 tarihli ve 307 sayılı kararı çerçevesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 20 Eylül 2016 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu esas alan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun Yönetim Kurulu'nca imzalanmasına ve imzalı şekilleriyle KAP'ta açıklanmasına;
2- SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2) hükümleri uyarınca hazırlanan ve KAP'ta 20 Eylül 2016 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nu esas alan Duyuru Metni'nin Şirket ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimince imzalı şekliyle KAP'ta açıklanmasına ve ilgili açıklamada imzalı Duyuru Metni'nin, Tebliğ ekinde listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte, SPK'na onay için sunulacağının belirtilmesine
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

saf gyo akiş gyo devir