bina yıkımı

Risk taşımayan binalar yıkılamayacak!

Genel Esra Karaşin 11.01.2018
Riske tabi olmayan binaların dönüşümüne Anayasa Mahkemesi izin vermedi.
Anayasa Mahkemesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun, risksiz yapıların da kapsama alınmasını içeren hükmünü ikinci kez iptal etti.

Kanunun davaya konu olan 3'üncü maddesinin 7'nci fıkrası, kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından bakanlığın gerekli gördüklerinin, riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla kanun hükümlerine tabi olmasını öngörüyor.

Anayasa Mahkemesi, bu konuda daha önce yapılan düzenlemeyi 27 Şubat 2014'te iptal etmişti. Bu iptal kararı üzerine Hükümet, 14 Nisan 2016'da yayınlanan torba yasa ile iptal edilen hükümleri yeniden düzenlemişti. Yüksek Mahkemenin iptale ilişkin gerekçeli kararında, değerlemede yapıların riskli olmadığının gözetilmesine ilişkin hükmün, maliklerin mülkiyet haklarına yönelik kısıtlamaları dengelemediği kaydedilerek, Anayasa'nın 13 ve 35'inci maddeleri uyarınca iptal edilmesi gerektiği görüşü yer aldı.

 

anayasa mahkemesi afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi bina yıkımı