Poliklorlu Bifenil

"Poliklorlu Bifenil"e yasak! 2025'e kadar bertaraf edilecek

Genel Emine Pile 04.01.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kalacı organik kirleticilerden "Poliklorlu Bifeniller"in (PCB) kullanımını tamamen yasakladı.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ile UNEP/MAP Sekreterliği tarafından ortaklaşa yürütülen "Türkiye'de PCB'lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi" projesi kapsamında PCB'li atıkların bertarafı, PCB envanteri hazırlanması, kapasite oluşturma ile eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından öncelikli olarak belirlenen sektörlerle yapılan yazışmalar sonucunda elde edilen PCB envanterinin doğrulanması ve kontamine olan ekipmanın belirlenmesi amacıyla Eylül 2013-Ocak 2014 döneminde tesis ziyaretleri yapılarak PCB analizleri gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla proje kapsamında bertaraf edilecek PCB içeren ekipmanlara ilişkin incelemeler yerinde yapıldı. Bu kapsamda ekipmanların bertarafına bu yılın ilk aylarında başlanacak. Böylece kirleticiliği yüksek olan 550 tondan fazla PCB içeren tehlikeli atığın bertarafı sağlanacak. 

Yüksek oranda zehirli olan PCB'lerin insan sağlığına zararları arasında, karaciğer ve böbreğe, tiroid hormonu ve beyin gelişimine, doğmamış çocuklara olumsuz etkileri, kısırlığa yol açması ve kanserojen etkisi sayılıyor. Uygun olmayan koşullarda yakıldıklarında ise insan ve çevre üzerinde PCB'den çok daha zararlı etkilere sahip olan dioksin ve furan gazları ortaya çıkabiliyor.

Poliklorlu Bifeniller, Türkiye'nin de taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi'nde, üretimi ile kullanılması sınırlandırılmış ve yasaklanmıştı.

AA

 

PCB'li atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poliklorlu Bifenil