otopark yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik!

Genel 07.12.2018 09:23

Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili değişikliklere yer verdi. Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre; 22 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin geçici 3. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi” ibaresi, “düzenlenmiş ve imar durum belgesi” olarak değiştirildi. 

Aynı Yönetmeliğe "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır” geçici maddesi eklendi. 

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi” ibaresi, “düzenlenmiş ve imar durum belgesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.