osb organize sanayi bölgesi

OSB'lere arsa tahsisi kapsamı genişletildi

Genel 02.11.2018 09:14

OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararının ekiyle, Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihi ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 1. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

Buna göre;

1 Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

1) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60 indirimli

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli

d) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı OSB bölgeleri Kanununun ek 3. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerinde de 1. kademe uygulanmasına karar verildi.

Bu kararla, OSB'lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.