Onduline SA

Onduline SA, ürünlerinin çevresel olduğunu kanıtladı!

Genel 10.04.2017 15:04

Fransız Onduline Group (Onduline SA), ürettiği çatı kaplama ürünlerinin çevresel olduğunu Çevresel Ürün Beyanı belgesi ile kanıtladı.

8 ülkede üretim hattı bulunan, 120'den fazla ülkeye ihracat yapan, bitümlü hafif çatı kaplama çözümleri üreticisi Fransız Onduline Group (Onduline SA), ürettiği yüksek dayanımlı çatı kaplama ürünlerinin çevre dostu özelliklerini uluslararası arenada kanıtladı.

Onduline SA, ürünlerinin beşikten kapıya (hammaddelerin elde edilmesinden nihai ürünün fabrika kapısına kadar ki  süreçleri) tüm aşamalarının çevresel etkilerini ölçtüren Onduline SA, EN 15804 Avrupa normu uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (EPD - Environmental Product Declaration) belgesini aldı. Çatı kaplama sektörünün öncü kuruluşu olan Onduline SA, ürünün çevresel performansını şeffaf bir şekilde tanıttı ve bir kez daha çevre duyarlılığını sergiledi.

Onduline çatı kaplama ürünlerinin 2014 yılı üretim verilerinin kullanıldığı çevresel ürün beyanı çalışmasında, karbon ayakizi başta olmak üzere birçok çevresel etkisi incelendi. Sonuç olarak, 1 metrekarelik ürünün küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential - GWP) 4.30 kilogram karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Ayrıca, Onduline SA bitümlü levhaları, yüzde 48 - 58 arasında tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ve bu özellikleriyle yeni binalar tasarlanırken mimar ve mühendisler için çevresel ürün seçimini kolaylaştırmakta. 

8 Fabrikanın Verileri Ölçüldü

Söz konusu çalışma, farklı ülkelerdeki (Amerika, Brezilya, Fransa, İspanya, Malezya, Polonya, Rusya, Türkiye) 8 ayrı fabrikanın verilerini inceleyerek gerçekleştirilen özel bir araştırma olarak dikkat çekiyor. Onduline SA'nın çevre dostu üretimini tescilleyen EPD Belgesi, Türkiye'nin lider sürdürülebilirlik danışmanlık firması ALTENSİS tarafından yoğun ve titizlikle yapılan çalışması sonucu başarı ile tamamlandı.
8 ülkede yer alan fabrikaların ortalama verisini içeren Onduline SA EPD'si, IBU (Alman Bina ve Çevre Enstitüsü- Institut Bauen und Umwelt e.V.) EPD programı tarafından 7 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı.

EPD Nasıl Alınmaktadır?

Çevresel Ürün Beyanları (EPD'ler), ISO 14025 standardına göre Tip III belge olarak tanımlanmaktadır. EPD'ler ürün ya da servisin çevre performansını ISO 14040-44 standardı çerçevesinde belirlenmiş parametrelere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle Assessment - LCA) yöntemini kullanarak bir ürün veya hizmetin çevresel performansını değerlendiren ve beyan eden bildirimlerdir. 

Ticaret odaklı (B2B: Business to Business) bu belgeler, üreticinin sağladığı bilgilerden bağımsız olarak hazırlanır ve ilgili EPD programı tarafından atanan bağımsız üçüncü parti doğrulayıcılar tarafından onaylanır. EPD'lerin hazırlanmasında Ürün Kategori Kuralları (PCR: Product Category Rules) esas alınır.
Dünyanın Kabul Gördüğü Eko-Etiket: EPD

Dünyada kabul gören bir eko-etiket olan EPD'ler, ürünlerin çevresel performansı, ürün içeriği ve teknik bilgiler hakkında şeffaf bilgi sağlar.

EPD'ler yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının çevresel performansı için bilgi sistematiği sunup binaların sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve güvenilir bir alt yapı oluşturur. EPD belgesine sahip ürünler ulusal ve uluslararası yeşil bina pazarlarında rekabet avantajı sağlar. Ürünlerine EPD alan şirketler, müşterilerine yeşil bina sertifikalandırmasında (LEED, BREEAM, vb.) artı puan kazandırmış olur.