<
Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı

Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı'nda neler konuşuldu?

Genel Emine Pile 18.12.2014
Başbakan Davutoğlu, Ankara Palas'ta düzenlenen Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı'nda ülke ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Palas'ta, Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Petrol fiyatlarındaki 60 dolara geri dönüş ülke ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu etkiyi, petrol fiyatlarındaki düşüşü tüketicimize, vatandaşımıza yansıtıyoruz, pompa fiyatlarında çok ciddi düşmeler oldu. Ama kesinlikle petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan bir gevşeme, disiplinden kopuş söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, ikinci grup 8 öncelikli dönüşüm programının, üretimde verimliliğinin artırılması, yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, istatistiki bilgi alt yapısını geliştirme ile kayıtdışı ekonominin azaltılmasından oluştuğunu açıkladı.

"Caydırıcı vergilendirme yapacağız"

"Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız" diyen Başbakan Davutoğlu, "İçeride teknoloji yoğun, verimliliği artan sanayilere destek verirken dışardan gelecek lüks tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirmeler yapacağız" şeklinde konuştu.

"Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz"

Davutoğlu, "Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz. Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz. Finansal istikrar gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Verimlilik algısını geliştirmeyi, üretim süreçlerini iyileştirmeyi, katma değeri artırmayı amaçladıklarını belirten Başbakan Davutoğlu, "Bu çerçevede sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısını yüzde 20'nin üzerinde tutmaya kararlıyız " dedi.

Bireysel emeklilik sistemi

Başbakan Davutoğlu, bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracaklarını kaydederek, hayat sigortalarının ve 1 yılı aşan özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendirdiklerini ve bunları devreye sokacaklarını belirtti.

"Gayrimenkul rantlarından kamu da pay alacak"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapacağız" dedi.

"Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız"

Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracaklarını belirten Başbakan Davutoğlu, "Bu, yerel yönetimlerin Türkiye'de hem gücünü artıracak hem de yerinden yönetim anlayışı yaygınlaşarak doğrudan halkla temas halindeki yerel yönetimlerin özgüven içinde kendi kaynaklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2014 yılında yüzde 15,5 olacağını tahmin ettiğimiz özel sektör yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2018 sonunuda yüzde 19,3'e çıkarmayı, yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk aşamada ilk 40 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz."

Davutoğlu, ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik bir mekanizma oluşturacaklarını belirterek, bürokrasiden kaynaklanabilecek her türlü gecikmeyi ortadan kaldıracaklarını söyledi.

"Hiçbir ziyarette plaket ve hediye sunumunda bulunulmayacak"

Başbakan Davutoğlu, "Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir" dedi

Takvim 

Öncelikli Dönüşüm Programları Toplantısı Ahmet Davutoğlu gayrimenkul gayrimenkul rantı