müteahhit

Müteahhide tasfiye hakkı!

Genel 01.12.2018 17:41

Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na eklenen geçici maddeyle müteahhitlerin beklediği tasfiye hakkı düzenlenecek

Ekonomide beklenen düzenlemeler yaklaşan yerel seçimler öncesi Meclis gündemine geliyor. AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan torba teklifte birçok düzenleme yer alıyor. Buna göre yaşlılık ve emeklilik aylıklarında alt sınır 1000 TL olacak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak, kira bedelleri artık üretici fiyatları değil tüketici fiyat endeksine göre belirlenecek. Kamu İhale Yasası'na da yeni muafiyetler eklenecek.

Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası'na eklenen geçici maddeyle de, müteahhitlerin beklediği tasfiye hakkı düzenlenecek. Buna göre, imalat girdilerinde beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, 60 gün içinde yüklenici başvuruda bulunursa, iş tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Yüklenicinin teminatı da iade edilecek.