resmi gazete

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik!

Genel 02.03.2018 10:55

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 17 ncimaddesine istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, bu maddede belirtilen tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları İdarece belirlenerek kuruma bildirilir. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının İdareye iletilmesinden sonra İdarece kamulaştırma işlemlerine başlanır.”

Detaylar için tıklayınız!