vergi

Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik!

Genel Emine Pile 19.11.2016
Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına daire tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği ile Milli Emlak Genel Tebliği'nde bazı konularda değişikliğe gidildi. Buna göre Milli Emlak Genel Tebliği'nde taşınmazlara ilişkin değer tespiti ve irtifak hakkı tesis edilmesi konularında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde; 

Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hükümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşi, endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ise ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biri esas alınmak suretiyle belirlenecek. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca bildirilen yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde biri esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Milli Emlak Genel Tebliği emlak vergisi