MMO

Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan Taşkın Yönetim Planı önerisi!

Genel 23.05.2018 13:55

Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu, taşkın ve sel felaketlerine karşı 'Taşkın Yönetim Planı' hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, başta Ankara olmak üzere son günlerde yağışlara bağlı olarak taşkın ve sel olayları meydana geldiği anımsatıldı.

Bir günde yağacak yağışın birkaç saatte, birkaç saatlik yağışın da birkaç dakikada yağmasının "zamansal değişim", yerleşim yerlerinin tamamı değil de dar bir alanın etkilenmesinin "alansal değişim" olarak ifade edildiği aktarılan açıklamada, yağışların zamansal ve alansal değişiminin iklim değişikliği ve artan şehirleşmenin doğal sonucu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ankara'nın çeşitli semtlerinde meydana gelen yağışlara bağlı sel ve su baskınları olaylarının temel nedeninin bakımsız ve yetersiz altyapı problemleri olduğu savunularak, şu değerlendirmelerde bulunuldu: 

"Yağışların sel ve su baskınlarına dönüşmesini engellemek için yapılan drenaj kanallarının asfalt ve beton yüzeyler üzerinde akışa geçen suları toplayacak kapasitede olmaması, çarpık şehirleşme, yeşil alanların daraltılması olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Yerleşim alanlarının tümüyle asfalt ve beton kaplı olması nedeniyle düşen her damla yağmur toprak içerisinde süzülmeden, bitki örtüsü tarafından yavaşlatılmadan hızla akışa geçmektedir. Akışa geçen yağmur suları yetersiz ve düzensiz altyapı nedeniyle şehrin düşük kotta kalan cadde ve sokaklarında şehir seline ve su baskınlarına yol açmaktadır."

Türkiye genelinde geçen yıllarda yağışlara bağlı olarak sel felaketlerinin defalarca yaşadığı, betonlaşma oranı artan şehirlerin zamansal ve alansal değişim gösteren yağışlara karşı direnemeyeceği ifade edilen açıklamada, yaşanan felaketin zararlarının asgari seviyede atlatılabilmesi için konuyla ilgili paydaş kurum ve kuruluşların, koordinasyon ve iş birliği içerisinde, kısa, orta ve uzun vadede, hukuki, idari ve teknik alanlarda belirlenen ortak bir plan çerçevesinde hareket etmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda hazırlanacak "Taşkın Yönetim Planı"yla her bir kurum tarafından taşkın öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken sorumluluk, tedbir ve uygulama esaslarının ortaya konulması gerektiği belirtilerek, bundan sonra daha fazla can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için yapılacak olan projelerde, imar planı çalışmalarında ve taşkın tekerrür debilerinin sağlıklı hesaplanmasında bu konuda uzmanlaşmış meteoroloji mühendislerinin sahip olduğu bilgi birikiminden faydalanılması, bu meslek grubunun başta belediyeler olmak üzere kamu ve konuyla ilgili özel sektörde istihdam edilmesi gerektiği kaydedildi.