kuzey marmara otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu’nun revizyon uygulama imar planı askıda!

Genel Emine Pile 20.10.2016
İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilave revizyon nazım uygulama imar planı ile ilgili açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi TEM bağlantısı 1/25.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı, 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onaylandığını duyurdu.

Söz konusu plan, 20 Ekim 2016 tarihinden 18 Kasım 2016 kadar 30 gün süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bakanlığımızın 03.10.2016 tarih ve 15923 sayılı yazısı ile; Bakanlığımızca onaylanan “Kuzey Marmara Otoyolu” projesinin yaklaşık 95 km.lik kısmı içerisinde yer alan ve söz konusu projenin bağlantı yollarına ait 1/25000 Nazım İmar Planı Değişikliği ile Çekmeköy ve Ümraniye İlçe sınırlarından geçen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Çekmeköy ve Ümraniye İlçeleri Tem Bağlantısı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği olarak re'sen onaylanan ve Bakanlığımızca kesinleştirilen imar planlarının Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan Tem bağlantısı kavşağında ilave ve revizyona ihtiyaç duyulması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Tem Bağlantısında bulunan mevcut kavşağının güney-doğu yönüne kaydırılması şeklinde revize edilmesi ile birlikte güney yönüne doğru uzatılması suretiyle yeni ilaveler yapılması şeklinde hazırlanan1/25.000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca ÇDP-21750 - NİPD-21779,1  - UİPD-21781,1 plan işlem numaraları ile 03.10.2016 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 20.10.2016-18.11.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 20.10.2016

Kuzey Marmara Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu revizyon uygulama imar planı