Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu için imar planı not değişikliği

Genel 13.04.2017 16:16

İstanbul İli, Beykoz Ve Çekmeköy İlçeleri, Kuzey Marmara Otoyolu Tem Bağlantısı nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Beykoz Ve Çekmeköy İlçeleri, Kuzey Marmara Otoyolu Tem Bağlantısı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Planı 14 Nisan 2017 tarihinden 13 Mayıs 2015 tarihine kadar 30 gün süre ile askıda kalacak. 

Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde; 
İstanbul İli, Beykoz Ve Çekmeköy İlçeleri, Kuzey Marmara Otoyolu Tem Bağlantısı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Planı Bakanlık Makamının 25.08.2016 tarih ve 9238 sayılı Olur'u ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi ve 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır. Plana yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda Onaylı NİP-21447,1-UİP-21448,1 Plan İşlem No'lu ve 54/2017 Arşiv No'lu   Kuzey Marmara Otoyolu TEM Bağlantısı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi Bakanlık Makamının 27.03.2017 tarih ve 3312 sayılı OLUR'u  ile değerlendirilmiştir.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 14.04.2017 – 13.05.2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beykoz ve Çekmeköy Belediye Başkanlıklarında eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış olup, itirazlar İBB, Beykoz Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.