kira geliri 2015

Kira beyannamesi nedir, kira vergisi nasıl ödenir?

Genel Uğurcan Tokay 28.11.2015
2015 yılında elde edilen kiraların beyannamesi için 2016 yılı bekleniyor.
Kira beyannamesi ödeme dönemi yaklaşıyor. 2015'te, 2014'te elde edilen gelirler için 11 bin liraya kadar yüzde 15 vergi ödenmişti. Yine aynı vergiler Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde kapatılmıştı. 2015 yılı için ödenecek vergi tutarı, önümüzdeki günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde yer alacak.

Emlaktasondakika.com olarak kira beyannamesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtlarını bir araya getirdik...

Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2014 yılı için istisna tutarı olan 3.300 TL'yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2014 yılı içerisinde 3.300 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam Hasılat

Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat – Konut kira geliri istisnası

Örneğin, 2014 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 3.300 = 6.700

İndirilebilecek gider = (2.000 x 6.700) / 10.000 = 1.340 TL

GMSİ beyannamesinde ödenecek vergi ne zaman ve nereye ödenir?

Mükellefler Hesaplanan Verginin tamamını Mart ayında ödeyebilecekleri gibi isterlerse Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte de ödeyebilirler.

Mükellefler beyannamelerini verdikten sonra tahakkuk eden vergilerini Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kredi kartıyla, en yakın vergi dairesine giderek, internet bankacılığı aracılığıyla veya anlaşmalı banka şubelerinden ödeyebilirler.

Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2014 yılı için beyanname verme sınırı olan 27.000 TL'yi aşması halinde beyanname verirler.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2014 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.400 TL'yi aşması halinde beyanname verirler.

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 3.300 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 27.000 TL yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 3.300 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname sistemi nedir?

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname sistemi, kira geliri elde eden mükelleflere ilişkin olarak üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler (banka, tapu, elektrik, doğalgaz, dask, sigorta şirketleri v.b.) ve diğer bilgiler kullanılarak GMSİ beyannamelerinin başkanlık tarafından doldurulduğu ve mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname sisteminden kimler faydalanabilir?

Bu sistemden sadece kira geliri elde eden GMSİ mükellefleri faydalanabilir. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerimiz bu sistemi kullanarak beyanname veremezler.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname sistemindeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapılmalıdır?

Eksik ya da hatalı gördüğünüz bilgileri düzeltme imkanınız vardır. Bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve düzeltme yapılması durumunda beyanınız sizin düzelttiğiniz şekliyle kabul edilecektir. Sistem üzerinden onaylanan bilgilerin sorumluluğu mükelleflere aittir.

GMSİ beyannamesini İnternet Vergi Dairesi ya da Vergi Daireleri üzerinden Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname sistemini kullanarak yasal süresi içerisinde verenler, daha sonra düzeltme beyannamesi verebilir mi?

İnternet Vergi Dairesi ya da Vergi Daireleri üzerinden Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanarak GMSİ Beyannamenizi gönderdikten sonra sistem üzerinden gerekli bilgilerinizi girerek düzeltme beyannamesini verebilirsiniz.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi sisteminden aracı şahıslara gerek duymadan beyanda bulunulabilir mi?

Önceden Hazırlanmış kira beyanname sistemi herhangi bir aracıya gerek duyulmaksızın her vatandaşımızın kendisinin kullanabileceği kolaylıkta bir sistemdir.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi sistemini kullanırken herhangi bir nedenle sistemden çıkıldığında yaptığınız işlemler kaybolacak mı?

Bu sistemde yaptığınız işlemlerden sonra sistemden çıkmak isterseniz 'Taslak Kaydet' butonunu tıklamanız halinde ya da ‘Güvenli Çıkış' yaptığınız takdirde girdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değişiklikler kaybolmayacaktır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kullanmak zorunlu mudur?

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu sistemi kullanarak kira beyannamenizi vermeniz daha hızlı, daha kolay, daha güvenilir ve tamamen masrafsızdır. Beyannamenizi ayrıca vergi dairesine giderek elden veya e-beyanname düzenleme programını kullanarak da verebilirsiniz.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemine nasıl giriş yapılır?

Sisteme aşağıda yer alan yöntemlerle giriş yapabilirsiniz;

 “Kullanıcı Girişi” menüsünden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ,

 “TC Kimlik Numarası” menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile,

Mavi kart sahibiyseniz “Mavi Kart Bilgileri ile Giriş” menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile,

Yabancı Kimlik Numarasına sahibiyseniz “Yabancı Kimlik No ile Giriş” menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile giriş yapabilirsiniz.

Kira vergisi nereye ödeniyor? İşte yanıt, tıklayın!

2015 için hesap nasıl yapılmıştı, kim ne kadar vergi ödemişti? Hesaplama aracı ve tüm detaylar için tıklayın!

 

kira beyannamesi 2015 kira beyannamesi nedir kira vergisi