karayolları genel müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün nitelikleri!

Genel Uğurcan Tokay 31.08.2016
Türkiye'nin ulaşım ihtiyacını karşılayacak nitelikte dinamik bir kuruluş oluşturmak amacıyla 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.
Türkiye'nin var olan ulaşım ihtiyacını karşılayacak, nitelikte dinamik bir kuruluş oluşturmak amacıyla 1 Mart 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü; Osmanı Devleti zamanında ilk kez ihtiyaç haline gelen ulaşım ihtiyacını karşılama işlevini yerine getirmek amacıyla kurulması amaçlanan bir kuruluştur. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü tarzı bir kuruluşun açılmasının bu denli gecikmesine rağmen, günümüzde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun mesailer, ülke olarak ulaşım noktasında iyi bir yere gelmemizde önemli bir yer tutar.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir?

Karayolları Genel Müdürlüğü; Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlama görevini üstlenir. Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak da Karayolları Genel Müdürlüğünün bir başka görevi arasında yer alır.

Karayolları Genel Müdürlüğü projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait teknik şartnameler hazırlamalıdır.

Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek ve yürütmek görevini de üstlenen Karayolları Genel Müdürlüğü, uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek amacındadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapar ve yaptırır.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışmalarına ait bilgileri toplar, basar ve yayınlar.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına ait görevleri üstlenir. Karayolları Genel Müdürlüğü görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak için çaba gösterir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu olan her şeyi tesis etmek yine Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri arasındadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak işlevlerini de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulundurur.

Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol,Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapar.

karayolları genel müdürlüğü karayolları genel müdürlüğü tarihçesi karayolları genel müdürlüğü görevleri