Sarpıncık RES Projesi

Karaburun'daki RES projesine durdurma kararı!

Genel Emine Pile 07.10.2015
İzmir 5. İdare Mahkemesi, Çalık Holding’in büyük tartışmalara yol açan rüzgar enerjisi santralleri (RES) projesini durdurdu.
İzmir Karaburun'da yapılmak istenen Sarpıncık RES Projesi'nin ÇED raporu telafisi güç zararlara yol açacağı nedeniyle iptal edildi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) desteğiyle başlatılan hukuk mücadelesinde, Çalık Enerji tarafından Karaburun'un Hasseki ve Sarpıncık köyleri bölgesinde yapılması planlanan “Sarpıncık RES” projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının yürütmesinin durdurularak iptali talebiyle açılan davada mahkeme, ÇED raporunun iptaline karar verdi. Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:

“ÇED olumlu kararına konu projenin yer aldığı yarımadanın doğal yapısı, coğrafi konumu, projenin yer aldığı yarımadada bulunan rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin, zengin bir biyo çeşitliliği barındıran yarımadada yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından, dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

Kararda, projenin faaliyete geçmesi durumunda, bölge ekosisteminde telafisi güç zararlara neden olacağı belirtildi. Karaburun halkı, geçtiğimiz aylarda, Lodos Elektrik Anonim Şirketi'nin RES projesinin üretim lisansını iptal ettirmişti.

Karaburun RES RES projesine iptal Sarpıncık RES Projesi