kanal istanbul projesi

Kanal İstanbul’da endemik türler korumaya alınıyor

Genel 19.03.2018 15:23

Kanal İstanbul projesi inşaatı kapsamında canlı türlerinin zarar görmemesi için önlemler alınmaya başlandı.

2023'te tamamlanması ile Türkiye'nin bölgedeki stratejik üstünlüğünü perçinleyecek Kanal İstanbul Projesi çalışmaları esnasında canlı türlerinin zarar görmemesi için de önlemler şimdiden alınmaya başlandı.

İnşaatın yapılacağı ve projeden etkilenecek bitki ve hayvan türlerinin haritaları hazırlanarak tehdit altındaki türler için eylem planları hazırlanması hedefleniyor. Endemik bitki türlerinin de belirlendiği alanlarda kuşlar, balıklar, amfibiler, sürüngenler, omurgasızlar ve memeli hayvanlar için de hem bakanlık hem de üniversitelerden ayrı ayrı çalışma grupları oluşturularak sahaya inmeleri sağlandı. Faaliyetten en fazla etkilenmesi muhtemel kelebekler, kınkanatlılar, sinekler ve kızböceklerinin de listesi çıkarıldı. Bölgede kınkanatlılardan 21, sineklerden dört, kelebeklerden ise bir türün Türkiye için endemik tür olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda kınkanatlılardan "Osmoderma lassallei" adlı bir tür ile kızböceklerinden de bir türün tehlike altında olduğu saptandı. Osmanlı ateşi adlı bir kelebek türünün ise tehdit altında olduğu belirlendi. Bu üç canlı türünün korunması için de çalışmalar şimdiden başlatıldı.