kanal istanbul

Kanal İstanbul projesinin güzergahı kesinleşti!

Genel Emine Pile 05.12.2017
Ulaştirma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Kanal İstanbul projesinin güzergahı belli oldu.
İstanbul ili Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, ilçe Istanbul Avrupa Yakası mevkiinde yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi (kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler, denizden alan kazanımı, dip taraması, beton santralleri dâhil) ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci (ÇED) başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin merak edilen güzergahı belirlendi.

60 milyar liralık proje bedeli ile hayata geçirilen Kanal İstanbul projesi yapılan çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün batısında Karadeniz'e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul ili, Avcılar, Küçükçekmece, BaşakGehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde planlan “Kanal İstanbul” projesinin hayata geçirilmesiyle; İstanbul Boğazı'ndaki aşırı baskının azaltılması, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi ve dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazları'nı kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ediyor. 

5 YILDA TAMAMLANACAK, 100 YIL HİZMET EDECEK 

Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazı'ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiği minimize edilerek, boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanı hedefleniyor.

Yaklaşık 45 km uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden güzergâhın inşaat çalışmalarının 5 yıl içerisinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla 100 yıl İstanbul'a dolayısıyla Türkiye'ye hizmet etmesi öngörülüyor.

Söz konusu güzergâhın üzerinde ve çevresinde genel olarak tarım arazileri, kısmen orman alanları ve yerleşimler ile su kütleleri bulunuyor. Bu su yüzeyleri içerisinde İstanbul'un 24-25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı ön plana çıkmakta olup, bu projenin uygulanması halinde, güzergâh üzerinde yer alan bu barajın iptali gerekecek. 

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin kişinin, işletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dâhil olmak üzere toplam 1.000 kişinin çalışması öngörülüyor.

"Kanal İstanbul Projesi" yalnızca bir ulaştırma projesi olmayıp, kanal içerisinde acil durum rıhtımları, kanalın işletilmesine yönelik acil müdahale merkezleri, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karşıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları, ada teşkili, vb. kıyı tesisleri yapılması planlanıyor.

İSTANBUL'A 3 YENİ ADA

Aynı zamanda kanal üzerinden demiryolu ve karayolu köprü geçişlerinin yapımı da gerekiyor. Kanal güzergâhını kesen altyapı tesisleri (boru hattı, enerji hattı, vb.) ile ilgili relokasyon işleri dâhil, demiryolu ve karayolu köprü veya alt geçişleri için ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışmalar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu olarak gerçekleştirilecek Kanal İstanbul'un projelendirilmesi için, projenin ilk defa kamuoyuna duyurulduğu 2011 yılından itibaren detaylı etüt ve araştırmalar gerçekleştirildi.

5 yılda tamamlanması planlanan Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal kazısından çıkan malzemeler ile Marmara Denizi'nde Karadeniz'e doğru kanalın solunda 2 adet, sağında da 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ada yapılacak.

KANAL İSTANBUL NERELERDEN GEÇİYOR?

Kanal güzergâhının yaklaşık 7.041 metrekarelik  kısmı  Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik  kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28 bin 564 metrekarelik kısmı ise  Arnavutköy  sınırları içerisinde kalıyor.

Küçükçekmece Yat Limanı  Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde Küçükçekmece Gölü üzerinde, Sazlıdere Yat Limanı'nın 204 teknelik kısmı Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve 656 tekne kapasiteli ikinci kısmı  Arnavutköy,  Marmara Konteyner Liman alanı ise  Küçükçekmece ilçesi kıyı şeridinde kanal güzergâhının başlangıç noktasında, Karadeniz Konteyner Liman alanı ise kanalın çıkıx noktasında Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz'e olan kıyı şeritlerinde kalıyor.

Proje kapsamında Karadeniz'de tesis edilecek olan dolgu alanı Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri Marmara Denizi tarafında tesis edilecek olan adalar ise batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizine bakan kıyılarında yer alıyor.

Kanal İstanbul Kanal İstanbul nerelerden geçecek Kanal İstanbul güzergahları kanal istanbul güzergah 2018