İstenmeyen Reklam Mesajları Şikayet

İstenmeyen reklam mesajlarını şikayet edin!

Genel Murat Can Güllü 01.05.2015
İstenmeyen reklam mesajı gönderen firmaların reklam mesajlarının izin talebine sessiz kalmak "Onaylamıyorum" anlamına geliyor!
Bugün yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun hükümlerince artık istenmeyen reklam mesajlarını almayacak, aldığınız mesajları istediğiniz zaman ücretsiz ve kolay bir şekilde iptal edebileceksiniz.

Bilişim Derneği Başkanı Kürşat Ergün, alışveriş amacıyla firmaların iletişim bilgilerinizi alırken onay vermeniz halinde mesaj gönderilebileceğini belirtirken, "Onay alma talebi sonrası tüketici tarafından onay verilmiş olsa dahi tüketiciler diledikleri her zaman bu onayı iptal edebileceklerdir. Bu durumda tüketiciler ret bildirimi için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir. Tüketicilerin gerçekleştirdiği alışverişler esnasında kendisi ile iletişime geçilmesi amacıyla firmaya iletişim bilgilerinin verilmesi halinde bu durum da onay olarak kabul edilecektir. Bu sebeple ticari elektronik iletilere muhatap olmak istemeyen tüketicilerin iletişim bilgilerini firmalara vermemesi gerekmekte. Tüketiciden alınacak onay yalnızca onay verilen firmanın ticari elektronik iletilerini kapsar. Yani bu onayı almış olan firma bu kapsamda başka firmaların hizmetlerini tüketiciye iletemez" diye konuştu.

İstenmeyen Reklam Mesajları Nereye Şikayet Edilecek!

İdari para cezalarını verme yetkisinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait olduğunun altını çizen Ergün, "Kendisinden onay alınmaksızın bu türlü ticari elektronik iletilere muhatap olan vatandaşların konuyu ceza vermeye yetkili olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmeleri, bu firmalar açısından cezaya çarptırılmaları için yeterli olacaktır" dedi. Ayrıca 

Ergün, şikayet yollarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Taslak yönetmeliğe göre şikayet başvuruları, alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılır. Şikayet edilen hizmet sağlayıcının sicile kayıtlı merkezinin başka bir ilde bulunması halinde, bu başvuru ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Şikayet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla il müdürlüğüne yapılabilir.

Şikayetçi gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgah adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve temsile yetkili kişinin veya vekilinin adı ve soyadı, iş adresi ve imzasının başvuruda yer alması gerekir. Kısa mesaj yoluyla yapılan ticari iletişimde, şikayetçinin telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, şikayete konu iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfanumerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgisine yer verilir. Elektronik posta yoluyla yapılan ticari iletişimde iletinin yazılı veya görsel bir örneği başvuruya eklenir. Sesli arama yoluyla yapılan ticari iletişimde, şikayetçinin telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, şikayete konu iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı gibi bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile esnaf veya tacir olmaları halinde bu bilgisine yer verilir."

Ergün, şikayet başvurusunun, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılabileceği uyarısında bulundu.

Şikayetçinin ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen iletilere ilişkin şikayette bulunabileceğini belirten Ergün, şunları kaydetti: "İl müdürlüğü tarafından, hakkında şikayet bulunan hizmet sağlayıcı tespit edilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek şikayet sonuçlandırılır ancak gerekli hallerde il müdürlüğünce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim yapılabilir. Hizmet sağlayıcı, il müdürlüğü tarafından söz konusu şikayetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15 gün içinde teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. Aksi takdirde, hizmet sağlayıcıya kanunda öngörülen idari para cezası uygulanır. İl müdürlüğü, hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkan bulunmadığı hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belge talep edebilir. Ayrıca izin talebine sessiz kalmak, 'onay vermiyorum' anlamına geliyor."

İstenmeyen reklam mesaj şikayet sms şikayet