İşsizlik oranları

İşsizlik 5 yılın zirvesine çıktı!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 15.04.2015
Türkiye İstatik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, Ocak 2015 döneme göre, işsizlik 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
TÜİK'in açıkladığı İşgücü İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 11,3 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 3 milyon 145 binden 3 milyon 259 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan arttı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 454 bin kişi artarak 3 milyon 259 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlikoranı 1,3 puanlık artışla 13,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 2,3 puanlık artışla yüzde 20, 15-64 yaş grubunda ise bu oran 1,1 puanlık artışla yüzde 11,6 oldu.

Ocakta 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 454 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 44,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 63, kadınlarda ise yüzde 26 olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 4 milyon 842 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 612 bin kişi olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin yüzde 19'u tarım, yüzde 21'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 53,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin/kişi) 57.475 28.385 29.090
İşgücü (bin kişi) 28.713 20.013 8.701
İstihdam (bin kişi) 25.454 17.896 7.559
Tarım 4.842 2.710 2.133
Tarım dışı 20.612 15.186 5.426
İşsiz (bin kişi) 3.259 2.117 1.142
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.761 8.372 20.389
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 50 70,5 29,9
İstihdam oranı (yüzde) 44,3 63 26
İşsizlik oranı (yüzde) 11,3 10,6 13,1
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,4 11,9 17,3
15-64 yaş grubu      
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 54,6 75,8 33,3
İstihdam (bin kişi) 48,3 67,6 28,8
İşsizlik oranı (yüzde) 11,6 10,8 13,4
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13,4 11,9 17,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 20 18,7 22,4
AA

İşsizlik oranları TÜİK işsizlik oranları Ocak 2015 işsizlik İşgücü İstatistikleri