İş güvenliği cezaları

İş güvenliği cezalarına yumuşama geliyor

Genel Zeynep Karabağ 22.01.2015
İnşaat şantiyelerinde ve madenlerde yaşanan faciaların ardından gözler iş güvenliği paketine çevrildi.
Ancak iş güvenliği paketinde verilecek cezalarda yumuşama olacağı gözlendi.

TBMM'de görüşmeleri süren iş güvenliği paketinde maden ve inşaat cezalarında azalma görülürken, ihalelerden men yasağında da sürelerin esnetilmesi gündeme geldi. 

Maden sektöründe meydana gelen ölümlü kazalarda işverenin kusuru olduğu mahkemece kesinleşen olaylarda bu madeni işleten veya yöneten kişilere 2 yıl ihale yasağı öngörülüyordu. 

2 yılın altında ceza verilebilir

Ancak ihalelerden men süresi “kusuru oranında iki yıla kadar” olarak değiştirilecek. Böylece 2 yılın altında da ceza verilmesine olanak sağlanacak. 

Yüzde 300 cezadan vazgeçilecek

Yapılan denetimler ardından işin durdurulmasını gerektiren bir durum tespit edilirse uygulanması düşünülen idari para cezaları tasarıdan çıkarılacak. Ayrıca maden ve yapı işyerlerinde cezaların yüzde 300 oranında artırılarak uygulanması düzenlemesinden vazgeçilecek.

Bir işyerinde 250'de fazla kişi çalışıyorsa, para cezasının katlanarak artırılması yapılmaması planlanıyor.

İş kazasını bildirmemenin cezası da yumuşuyor

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işyerlerine tasarıda, çalışan başına aylık 1000 TL ceza verilmesi düzenlemesi bulunuyor. Ancak verilecek önergeyle söz konusu ceza çalışan başına 500 TL'ye çekilecek. Böylece, kaza olmadığı için teşvik alan işyerlerinde, bu süreçte yaşanan iş kazasını bildirmemenin cezası yumuşatılacak. Tasarıda böyle bir durumda hem teşvikten men edilme, hem de idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Ancak önergeyle idari para cezasından vazgeçilmesi, sadece teşvikten 5 yıl süreyle yasaklama kararının yasa maddesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu düzenlemenin gerekçesi de, “İki ayrı yaptırım yerine teşvikten yararlanmama yaptırımı yeterli olacaktır” olarak belirtiliyor.

Hürriyet

İş güvenliği inşaatlarda güvenlik inşaat cezaları