inşaat sektörü büyüme

İnşaat sektörü global büyümeye devam edecek

Genel 20.01.2018 12:10

Türkiye Müteahhitler Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye'nin yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin güçlü olduğu pazarlarda büyümesi sürecek dedi.

Türkiye Müteahhitler Başkanı Mithat Yenigün Türkiye ekonomisine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede, ekonominin 2017 üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 oranında büyüme gösterdiğini söyledi. Beklentilerin üzerinde gelen bu büyüme rakamlarının, bu çeyrek bazında son 6 yılın en güçlü büyüme performansına işaret ettiğine vurgu yapan Yenigün, "Önceki dönemlerde iç talep ve tüketim ağırlıklı büyüyen ekonomiye bu dönemde ihracat ve yatırım kalemlerinin olumlu etki yarattığı görülmektedir" dedi. Mithat Yenigün geçen yılın ekonomik aktiviteler için zorlu bir süreç olmasının ardından iç talebi destekleyen uygulamalar sayesinde iç tüketimde gözlenen canlanmanın ve kamu tedbirlerinin büyüme performansını olumlu yönde etkilediğine vurgu yaptı.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ TÜRKİYE

Yılın üçüncü çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye'yi yüzde 6.8 ile Çin, yüzde 6.2 ile Malezya, yüzde 6.1 ile Hindistan ekonomilerinin takip ettiğini belirten Yenigün ekonomik büyümenin istihdam üzerinde de olumlu etki yarattığına dikkat çekerek "Tüm göstergeler ekonominin genel performansına ilişkin olumlu sinyaller sunmaktadır" dedi. Mithat Yenigün yılın son çeyreğinde büyümenin, üçüncü çeyrekteki büyüme oranına göre bir miktar düşebileceğini ancak olumlu seyrini devam ettireceğini ve bu bağlamda 2017 yılında toplam büyümenin yüzde 6.50 ile yüzde 7.50 arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN KATKISI DEVAM EDECEK

Mithat Yenigün'ün inşaat sektörüne dair yapmış olduğu değerlendirmenin diğer başlıkları ise şu şekilde, sektörün son dönemde kaydettiği büyümede özel sektör yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli altyapı projelerinin de etkili olduğu izlenmiştir.

2016 yılında açılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları, Avrasya Tüneli, önümüzdeki dönemde açılması planlanan 3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerin tümü; ayrıca birçok ilde açılışı yapılmaya başlanan entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri, kamu-özel ortaklığı modeli ile Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri tarafından hayata geçirilmektedir.

Sektöre ilişkin yatırım fırsatları ve finansman riskleri birlikte değerlendirildiğinde, inşaat sektöründeki büyümenin gelecek dönemde genel ekonomik performansın üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Genel konjonktürden ve özellikle ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden birisi olan yurtdışı müteahhitlik sektörü tarafında ise, 2017'nin 11 ayında yurtdışında 11.6 milyar dolar değerinde 175 yeni proje üstlenildi.

Önümüzdeki dönemde, belirli düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi, Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin referanslarının son derece güçlü olduğu pazarlarda yatırım ortamına ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecek. Rusya ile ilişkilerde kademeli normalleşme ile Sahraaltı Afrika'nın başta olduğu potansiyel pazarlardaki fırsatlar değerlendirildiğinde, önümüzdeki dönemin, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi açısından son 10 yıllık dönemde kazanılmış ivmenin kaybedildiği bir dönem olan 2016-2017 döneminden daha olumlu olacağı beklenmektedir.

POLİTİK DİNAMİKLER ETKİLİ OLACAK

Mithat Yenigün, ekonomik büyümenin yanında cari açık ile bütçe açığının da paralel olarak artması ve enflasyondaki yükseliş trendinin sürdürülebilirlik bakımından soru işaretlerine yol açtığını söyledi. Mevcut büyüme-yatırım-bütçe ve cari açık kompozisyonunun, ekonominin 2018 yılı performansında da belirleyici olacağını söyleyen Yenigün "Küresel ekonominin 2018 yılındaki seyrinde jeopolitik riskler belirleyici olacağından, Türkiye açısından piyasa koşulları zorlayıcı olabilecektir" açıklamasını yaptı.

İNŞAATIN EKONOMİYE KATKISI SÜRECEK

Mithat Yenigün inşaat sektörüne dair yapmış olduğu değerlendirmede ise 2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle toplam GSYH büyümesi %7.4, inşaat sektörü büyümesi %10.2 olmuştur açıklamasını yaptı. "Yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümede kamu harcamalarının yerini yatırımların aldığı gözlenmektedir. Son açıklanan verilere göre inşaat yatırımları 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13.3, ikinci çeyreğinde yüzde 22.5, üçüncü çeyrekte yüzde 12 artış göstermiştir" dedi. Gelecek dönemde kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm sürecinin inşaat sektörünün büyümesinde olumlu etki yaratacağını vurgulayan Yenigün "Mevcut ekonomik konjonktür, gayrimenkul stoku ve ekonomik beklentiler dikkate alındığında, sektörü desteklemeye yönelik uygulamalara devam edilmesinin önem taşıdığı görülmektedir" açıklamasını yaptı. Ekonomiyi destekleyecek ortamın yaratılması adına yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Mithat Yenigün "İstihdam açısından da ekonomiyi destekleyecek ortamın yaratılması gerekmektedir" dedi.