imar affı imar barışı

İmar barış için son tarih açıklandı

Genel 06.06.2018 13:30

Kamuoyunda ima rbarışı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar' başlıklı tebliğ yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ile kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen uygulamadan yararlanmak için yapılması gerekenler belirlendi.

Söz konusu usul ve esaslar; Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor.

Yapı Kayıt Belgesi başvuru ve ödeme tarihleri

Tebliğe göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak. Belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

Bakanlar Kurulu, gerektiği durumda başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.