ıhlamur kasrı

Ihlamur Kasrı’nın imar planı askıya çıktı!

Genel Uğurcan Tokay 04.02.2015
Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı'nın imar planları 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.
İstanbul'un en özel mekanları arasında yer alan Ihlamur Kasrı'nın imar planı askıya çıktı. 3.derece doğal sit alanı olan kasır, Beşiktaş ile Nişantaşı arasındaki vadide yer almakta. Tam olarak Ihlamur Mesiresi denen bölgede bulunan kasrın imar planları 30 gün süreyle askıda kalacak.

2 Numaralı Tabiat Varlıkları Şube Müdürlüğü'nden yapılan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin tam metni şöyle;

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ihlamur Kasrı III. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamı'nın 22.12.2014 tarih ve 13113 sayılı Olur'u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince 04.02.2015- 05.03.2015 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında ve internet sayfasında askıya çıkarılmıştır.  İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

ıhlamur kasrı askıya çıkan imar planları