havada uçuş yapan bir İHA

İHA'lara yönelik kurallar yeniden düzenlendi

Genel Emine Pile 23.02.2016
Tu¨rk hava sahasında is¸letilecek veya kullanılacak sivil insansız hava araçlarına (İHA) yönelik kurallar yeniden düzenlendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bir süredir çalışmaları sürdürülen İHA Sistemleri Talimatı yayımlandı. Talimat, insansız hava aracı sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram aralığında olan İHA'ların ve bunları kullanacak pilotların Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı "Kayıt Sistemi"ne kayıt edilmesi gerekiyor. Bunun dışındaki azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.

İHA SAHİPLERİ KAYIT YAPTIRACAK 

Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlarda, izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye cezai hükümler uygulanacak.

Talimatın yayımlanmasından önce faaliyette bulunan İHA sahipleri, 1 Mayıs'a kadar, ait oldukları kategoriye göre internet tabanlı sisteme veya tescile kayıt yaptıracak. Söz konusu işlemler, 500 gram ile 25 kilogram ağırlığındaki İHA'lar için "iha.shgm.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Talimata göre  25 kilograma kadar olan I·HA'ların uçuşunda, aracın, yatayda 500 metreyi gec¸meyecek s¸ekilde pilotun go¨ru¨s¸ alanında olması, yerden 120 metre yu¨ksekligˆin u¨zerine c¸ıkılmaması, insan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uc¸us¸ gerc¸ekles¸tirilmesi gerekiyor.

İHA Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Sistemleri Talimatı