hava kirliliği

İç ortam kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemli!

Güncel 05.01.2018 10:02

Türk Toraks Derneği’nden göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, “İç ortam kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemli' dedi.

Evlerin içi de hava kirliliğinden nasibini alıyor. Kömür, petrol ve diğer fosil yakıtlarının enerji üretiminde, endüstride ve evlerde ısınma amaçlı kullanımı evlerin havasını bozdu. Bu durumdan en çok etkilenenler kadınlar, çocuklar ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar.

Hava kirliliği sadece dış ortamların sorunu değil. Türk Toraks Derneği'nin çalışmasına göre evlerin havası da aynı derecede kirli. Evdeki hava kirliliğinden en çok çocuklar, kadınlar ve yoksulların etkilendiğine dikkat çekildi.

Türk Toraks Derneği'nden göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, ısınmak için kömür, odun vb., ocakta doğal gaz kullanan, içeride sigara içilen evlerin ana sorunlarından birinin iç ortam kirliliği olduğunu söyledi. Penceresi açılmayan binalarda sorunun daha vahim düzeylerde olduğunu vurguladı.

Çalışır, “İç ortam kirliliği, dış ortam kirliliği kadar önemli. Sık sık havalandırmak önemli. Ancak dışarısı da kirli. Seksen ilin 53'ünün (yüzde 66) havası ulusal mevzuattaki referans değerler bakımından da kirli” dedi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ

Uludağ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “Kapalı ortamlardaki hava kirliliğine bağlı hem erken ölüm hem hastalanma hem de sağlık kuruluşlarına başvuruların, açık ortamlardaki kirliliğe bağlı olanlardan daha çok olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

YEMEK YAPMAK BİLE ETKİLİYOR

Kapalı ortamlarda bilinen 30'un üzerinde hava kirleticisi bulunuyor. En önemlileri kömür, gaz gibi yakıt kaynaklı olanlar. Mikrobiyolojik etmenler (mantarlar, virüsler, bakteriler, maytlar, algler ve diğer alerjenler), radon ve elektromanyetik radyasyon da iç ortamın havasını etkiliyor. Binalarda yaşayanların sigara içmek, yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi etkinlikleri sonucunda da bazı kimyasal maddeler ve partiküller kapalı ortam havasına ekleniyor.

YILDA 32 BİN CAN ALIYOR

Türkiye'de yılda 32 bin kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle erken öldüğü hesaplanıyor. Kirli hava, başta ölüm olmak üzere akciğer kanseri, KOAH, astım atakları, çocuklarda akciğer gelişim geriliği, tüberküloz ve akciğer damar hastalıklar başta olmak üzere göğüs hastalıkları alanının önde gelen tüm hastalıkları ile kalp hastalıkları ve inmeye de yol açabiliyor.

Hürriyet