halic

İBB'den Haliç'te yapılacak projeyle ilgili imar açıklaması!

Genel 19.11.2017 08:55

''Haliç'in 16/9'u'' başlığıyla yayınlanan haber sonrasında İBB, mevcut parselde 10 katlı proje inşa edileceği iddiasını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Haliç'in 16/9'u" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, "Bahsi geçen yerde yüksekliğin zemin+5'ten yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de 'zemin+5' olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır." denildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir gazetede "Haliç'in 16/9'u" başlığı ile "Haliç kenarında 10 bin metrekarelik alanda kat sınırı 4'ten 10'a çıkarıldı." şeklinde haber yayımlandığı hatırlatıldı.

Haberde belirtilen yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat AŞ'ye ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Söz konusu parsel 'T3 Ticaret + Konut' alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için ana yol tarafı olan Silahtarağa Caddesi'nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde bin 220 metrekarelik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla gerekli kurum görüşleri de alınarak 'En çok 10 kattır' şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin zemin+5'ten yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de zemin+5 olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır."