Boukoleon

İBB, Boukoleon Sarayı'nı restore edecek

Genel 02.08.2018 15:41

1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı, adım adım İstanbul’un tarihi dokusu içindeki yerini almaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı'nı restore edecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti İBB'ye ait sarayın restorasyonu için Fatih Belediyesi'ne muvafakat verildikten sonra belediye de İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca sağlanan ödenek ile sarayın rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon, inşaat, elektrik, makine projeleri ve çevre düzenleme projesini ihale etti.

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan Boukoleon Sarayı'nın Rölöve Projeleri'nin hazırlanabilmesi için İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Arkeoloji Müze Müdürlüğü denetiminde yüzey temizliğinin yapılabileceği kararı verilmesinin ardından yüzey temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi'nce hazırlanan Rölöve ve Restitüsyon Projeleri, 27 Haziran 2018 tarihli Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı ile onaylandı, alanda yapılan, zemin etüdü çalışmaları ve jeo-radar raporu verileri neticesinde hazırlanan Restorasyon Projesi de mülkiyet sahibi İBB Kültür Varlıkları Projeler Dairesi Başkanlığı-Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından incelenerek muvafakat verildi. Boukoleon Sarayı Restorasyon Projesi de 25 Temmuz 2018'de İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletildi.

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunulan Restorasyon Projesi'nin onayının ardından, Bizans Sarayı'nın restorasyonuna başlanacak.

- Açık hava müzesi fonksiyonu kazandırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarını Koruma Projeler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan proje, belediyenin Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek.

Koruma Kurulu'na önerilen projede, Boukoleon Sarayı'na açık hava müzesi fonksiyonu kazandırılması planlandı.

- Sonradan yapılan bölümler temizlenecek

Restorasyon Projesi kapsamında, çimento esaslı harç, dolgu malzemesi ve derzler, yapı üzerindeki kablo ve boru gibi tesisat malzemeleri, demir doğrama kapı, parmaklık, bitişik inşa edilmiş duvar gibi sonradan eklenmiş yapılar kaldırılacak. Ayrıca yapının duvarlarında, zemininde ve üst örtüsünde görülen odunsu ve otsu bitkiler ile sarmaşıklar temizlenecek.

Malzeme ve yüzey kayıplarının önlenmesi için de yapının duvarları ile üst örtüsünde meydana gelen derz boşalmaları en az müdahale ve aslına uygun malzeme ile güçlendirilecek.

- Ahşap yürüyüş yolu yapılacak

Restorasyon kapsamında saray ile demiryolu arasında bulunan, üzeri çimento sıvalı moloz taş duvar kaldırılacak, yerine projede belirtilen ölçülerde ferforje korkuluk konulacak. Ziyaretçilerin yapıya zarar vermeden güvenle dolaşabilmeleri için projede belirtilen şekilde ve güzergahta ahşap yürüyüş yolu yapılacak, Faros Kulesi'nin cephelerinde yüzey ve malzeme kaybı olan bölümler aslına uygun şekilde kesme taş ile tamamlanacak.

Çalışmada, İmparator İskelesi bölümünde toprak altında bulunan özgün cepheye ait mermer paye ve sütunlar arkeolojik kazıyla açığa çıkarılacak, iskelenin doğu cephesinde havuz yapılacak.

- Park kaldırılacak

Sarnıcın giriş bölümüne denk gelen yerde geçiş için ahşap köprü yapılması planlanan restorasyonda, sarayın önünde bulunan park kaldırılacak ve yer altında bir müze yapısı inşa edilecek.

Çalışma kapsamında ziyaretçilerin dolaşımı için çevre düzenlemesi ve taş döşeme gezi yolu yapılacak ve ana giriş kapısında yerde ters olarak duran ön yüzünde İmparator Justinianus'un monogramının bulunduğu mermer blok özgün yerine konacak.

- Orta Bizans dönemine ait

Marmara Denizi kıyısındaki Fatih Çatladıkapı'da Orta Bizans Dönemi'nde İmparator 2. Theodosios tarafından yaptırılan ve bazı bölümleri de İmparator Teofilos zamanında eklenen Boukoleon Sarayı'nın bugüne sadece kalıntıları ulaştı.

Latince ismi "Buccoleonis Majus Palatium" olan saray, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 10 Eylül 1982 tarihli kararıyla tescil edilmişti.