alışveriş merkezi döviz yasağı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dövizle sözleşme açıklaması

Genel 18.09.2018 09:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi sitesinden dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, menkul ve gayrimenkul  alım satımı ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin döviz cinsinden ya da dövize  endeksli kararlaştırılamayacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın kapsamının,  ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumlarının ve  diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirleneceği bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, 13 Eylül 2018 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma  Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Türkiye'de  yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı  düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenlemelerin kapsamı değerlendirilirken öncelikle dikkat  edilmesi gereken hususun, yapılan düzenlemelerin yalnızca 32 sayılı Karar'da  tanımlanan Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içermesi  olduğu vurgulanan duyuruda, diğer taraftan, geçici Madde 8 uyarınca bu kararın  (85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) yayımından önce bedelleri döviz cinsinden  belirlenmiş ancak yeniden Türk lirası olarak belirlenecek mevcut akdedilmiş  sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken, yine sözleşmenin akdedilme tarihinde her  iki tarafın da Türkiye'de yerleşik kişi olması hususunun göz önüne alınması  gerektiği belirtildi. Bahse konu düzenlemede yer alan her iki madde hükmüyle, yeni yapılacak  veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlıkça uygun görülen bazı  hallerin istisna tutulabileceğinin de hüküm altına alındığı ifade edilen  duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkça istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz  cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülükler değerlendirmeye alınacak hususların  başında geliyor. Örneğin, 32 sayılı Karar'ın döviz kredilerinin kullanımını  düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi  tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden  yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu  kapsamda dikkate alınacak.

Bu itibarla, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsam, ekonomik faaliyeti  sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumlarımızın ve diğer paydaşların  görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirlenecek ve Bakanlık  tarafından duyurulacak."