harem vapur iskelesi

Harem Vapur İskelesi’nin imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 11.05.2016
Her gün binlerce aracın geçtiği Harem Vapur İskelesi'nin imar planı 30 gün süreyle askıya çıktı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üsküdar Harem Arabalı Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi'nin imar planını askıya çıkarttı. 9 Haziran 2016 tarihine kadar askıda kalacak olan imar planıyla ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 03.05.2016 tarih ve 7247 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Harem “Arabalı Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin tekliflerin incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmak ve plan notu eklenmek suretiyle 644 sayılı KHK hükümleri ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca NİP-18265 ve UİP-18267 plan işlem numaraları ile 03.05.2016 tarihinde re'sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.05.2016-09.06.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com

 

Harem vapur iskelesi Harem arabalı vapur iskelesi imar planı Harem imar planı Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi'nin imar planı