gnyapi

GNYapı'nın 6. Usta Konferansı yapıldı!

Genel Uğurcan Tokay 03.03.2017
GNYapı tarafından her yıl düzenlenen Usta Konferansı'nın 6'ncısı 300 usta başının katılımıyla gerçekleştirildi.
Konut yöneticilerini sektör liderleri ile buluşturan tek platform olma özelliğine sahip Konut Yöneticileri “Mantolama” Konferansları'nın ev sahibi GNYAPI, edindiği misyonla sadece tüketicileri değil yalıtım ustalarını da sektördeki yenilikler , tüketici beklentileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için 6 yıldır usta konferansları düzenliyor.

Mantolama sektörünün en önemli aşaması olan uygulama alanında sektöre getirdiği kurumsal ve yenilikçi  çözümlerle   lider uygulayıcı marka sıfatı taşıyan GNYAPI, 6. Usta Konferansı'nı 2 Mart Perşembe günü The Green Park Hotel Bostancı'da gerçekleştirdi.

Konut yöneticileri konferansları ve yıl içerisinde gerçekleştirilen tüketici araştırmaları doğrultusunda mantolama uygulamalarından beklentiler ve doğru mantolama teknikleri ile ilgili yalıtım ustalarını aydınlatan Güney Yapı Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney, usta konferanslarının asıl amacının yüksek hizmet kalitesi ve can  güvenliğinin   korunabilmesi  olduğunu dile getirdi.

Tüketicilerin beklentileri ve sektörün yönelimleri kadar yalıtım ustalarının can güvenliğinin de ele alındığı gecede GNYAPI Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney “Resmi rakamlara göre dünyada her yıl ortalama 270 Milyon iş kazası meydana gelmekte 160 Milyon kişi meslek hastalığına tutulmakta Yılda 1,2 milyon işçi ölmektedir. Endüstrileşmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti bu ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarının %1'i ila %5'i arasında değişmektedir. Bu maliyet, özellikle kalkınmakta olan ülkelerin göz ardı edemeyeceği kadar ağır bir maliyettir.”  şeklinde konuştu.

ILO'ya göre her yıl Dünya gelirinin yüzde 4'ü yani yaklaşık 1.25 trilyon dolar İSG ile ilgili sorunlar nedeniyle kaybedildiğini belirten Güney, İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kaybın  yıllık 4 milyar TL ve TÜİK'in GSMH rakamlarına göre toplam kaybın ise  yılda yaklaşık 35 milyar TL'yi bulduğunu belirterek ekonomik kayıplar bir yana tüm önlemler alınsa dahi  eğitim ve bilinçlendirme olmadan iş kazalarının önüne geçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Gerçekleştirilen mantolama uygulamalarından en yüksek verimi alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili aktarımların yapıldığı gecede 2016 yılında başarı göstermiş en iyi 10 GNYAPI Yalıtım Ustası da ödüllendirildi. Ödüllendirilen ustalar, GNYAPI marka politikasının önemli unsurları arasında olan iş güvenlik kurallarına uyum , uygulama sonrası kalite, uygulamanın tamamlanma sürati ve ustanın çevresi ile olan iletişimi gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu bir sistemle değerlendirildi.

gn yapı usta konferansı gnyapı 6. usta konferansı