Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

'Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi öğrencileri çok şanslı'

Genel Emine Pile 25.09.2016
Ankara Üniversitesi’nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin yeni binasının açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ yaptı.
Açılış töreninde ilk konuşmayı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ yaptı. Prof. Dr. Tanrıvermiş, 2000 yılından itibaren Türkiye ekonomisinde yaşanan önemli yapısal değişmelerin olduğu ve makro ekonomik istikrarın ardından gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyümenin ivme kazandığı ve günümüzde bu iki sektörün ülke ekonomisindeki payının %6 düzeyine yaklaştığı, sektörde balon riski ve arz fazlasının olmadığını, sadece marka konut ile ticari gayrimenkulde ihtiyaç fazlası olabileceğini vurguladı. Tanrıvermiş, sektördeki büyümenin gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul ve varlık değerleme, arazi yönetimi, proje geliştirme ve yönetimi, gayrimenkul, imar ve inşaat hukuku, servet ve gayrimenkullerin vergilenmesi, ulaştırma, lojistik gibi alanlarda nitelikli insan ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Bu ihtiyacı karşılamak için 2007 yılında Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalının kurulduğu ve lisansüstü programların açıldığını ve 2014 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün kurulduğunu ve böylece Ankara Üniversitesi'nde gayrimenkul bilimleri alanında bütün lisans ve lisansüstü bütün eğitim kademelerinin açıldığını vurguladı. Bugün bir fakülte çatısı altında lisans eğitimi verilecek olması ile gayrimenkul ve inşaat sektörleri, para ve sermaye piyasası kuruluşları, Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin ihtiyacı olan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının artık Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden mezun olacak öğrenciler tarafından karşılanacağını ve Türkiye'nin gayrimenkul bilimleri alanındaki tek akademik birimin Ankara Üniversitesi'nde olduğunu belirtti. Bu fakültenin kuruluşunda birçok akademisyenin emeği ile özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün önemli katkısının olduğunu, 2016 -17 eğitim ve öğretim yılında Fakülte'nin ilk öğrencileri olan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinin çok şanslı olduğunu, bu bölümün bu isim ile Türkiye'de kurulan ilk ve tek bölüm olduğunu ve ayrıca öğrencilerin uluslararası antlaşmaları ve akreditasyonları yapılmış bir bölümü kazandıklarını belirtti. 

Açılış programında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ, bu fakültenin kuruluş sürecinde ve açılışında rol almış olmaktan duyduğu gururu belirtti ve fakültedeki bütün bölümlerin kaliteli, nitelikli ve alanında uzman bireyler yetiştireceğini, gayrimenkul ve inşaat sektörü başta olmak üzere kent çalışmaları, yerel yönetimler, sigortacılık, aktüerya, ulaşım, lojistik ve benzeri alanlarda insan ihtiyacını karşılayacağını, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin Ankara Üniversitesi'nin başarılı bir fakültesi olarak ön plana çıkacağını ve ilerleyen süreçte büyüyen ve gelişen akademik kadrosu, artan öğrenci sayısı ile daha büyük mekânlarda eğitime devam edeceğini dile getirdi. 

Fakültenin açılışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, 1999 depremi sonrası Türkiye'de kentsel dönüşümün ön plana çıktığını, gayrimenkul sektöründe önemli değişimler ve büyümeler yaşandığını ve bu değişimlerin insan yaşantısında da çok büyük etkileri olduğunu belirtti. 

Türkiye'de şehircilik açısından gelinen noktanın iki temel üzerine oturduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Sağlıksız yapılara sahibiz. Her türlü sağlıksız yapılar. Kimliksiz yapılardan oluşuyor şehirlerimiz. Bu ikisinin de içimizi acıtması lazım. Parantez içerisinde söylüyorum. Kimseyi suçlama adına söylemiyorum. Tespit yapıyorum. Bu kolektif bir sorumluluktur. Sağlıksız yapılara sahibiz. Doğu Anadolu coğrafyası binlerce yıldır sallanıyor. Deprem bölgesi herkes bunu biliyor. Fakat gidiyoruz, ilkel kavimlerin bile ev yapmadığı Osmanlı'da bir tek çivinin bile çakılmadığı Adapazarı'na gidip şehri kuruyoruz. Bir gün batacak, orası alt tarafı balçık, deprem olduğunda bütün ekibimi topladım. 4-5 gün oradaydım. Tek tek bütün hataları tespit ettim. Delilik orada bir şehir kurmak ama kuruyoruz biz. Hala birçok yapıya bakıyorum için yanıyor. Bunları engelleyecek birçok formül de geliştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

İnsan ihtiyaçlarının her geçen gün farklılaştığını ve gelir düzeyi arttıkça da ihtiyaçların da arttığını belirten ÖZHASEKİ, gayrimenkul sektöründe de bu ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışıldığını ve yapılan yanlışların ve yaşanan eksikliklerin giderilmesinin eğitim ile sağlanacağını ifade etti. Bu konuda Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin kurulmasının çok doğru bir karar olduğuna değinen Bakan ÖZHASEKİ, özellikle Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü öğrencilerine ve öğrenci velilerine seslenerek bu alandan mezun olacak kişilere sektörde çok fazla ihtiyaç olduğunu ve bölümün getirisinin çok olduğu bir bölüm olduğunu, Bakanlık olarak her zaman bölüme ve fakülteye destek vereceklerini belirtirken ilerleyen zamanlarda Fakülte'nin vereceği seminerlere ve derslere de katılarak sürekli öğrenciler ve akademisyenlerle içiçe olmak istediğini ve bu yolla yılların birikimini öğrencilere paylaşmaya çalışacağını dile getirdi. 

Konuşma sonrasında Bakan ve konuklar Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü'nü kazanan öğrencilerden sıralaması ve başarısı en yüksek olan öğrencilere eğitim desteklerini ve bilgisayar hediyelerini takdim etti. Açılış programı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİYE Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin sembolik anahtarını hediye etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. 

Bakan Özhaseki UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümüne giren en yüksek puanlı öğrenci olan Yasin Dündar'a da ödülünü verdi.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi