florya askeri arazi

Florya’daki askeri arazinin imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 12.03.2016
Bakırköy Şenlik Mahallesi'ndeki Florya semtinde yer alan askeri arazinin imar planları bir kez daha askıya çıktı.
İstanbul Bakırköy Şenlik Mahallesi'ndeki askeri arazinin imar planı yedinden askıya çıktı. Koru Florya ve Ekşinar Konakları gibi lüks konut projelerinin yanı başında yer alan arazinin yeni planları 30 gün askıda kalacak. Konuyla ilgili olarak bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımızın 02.03.2016 tarih ve 3370 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 Ada 3 parsel, 297 Ada 13,34,41 Parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin hazırlanan -1- paftalık1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca NİP-11916,2 ve UİP-11917,2 plan işlem numarası ile 02.03.2016 tarihinde re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 11.03.2016-09.04.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

florya askeri arazi İstanbul Bakırköy Şenlik Mahallesi