eyüp

Eyüp Çırçır Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği askıda

Genel Emine Pile 15.02.2017
İstanbul’un Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca “Riskli Yapı” olarak belirlenen yapıların bulunduğu 179 ada 2 no.lu taşınmaza yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Söz konusu plan, 15 Şubat 2017-16 Mart 2017 tarihlerinde olmak üzere 30 gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

eyüp çırçır mahallesi eyüp imar planı değişikliği