ısı yalıtımı

Eylem Planı yalıtım sektörünü heyecanlandırdı

Genel Emine Pile 04.01.2016
Hükümetin, enerji verimliliğine de önemli bir yer verilen 2016 Yılı Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler, yalıtım sektörüne heyecan getirdi.
Sektörün öncü kuruluşu Canpa'nın Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Murat Özcan, Eylem Planı'nı değerlendirirken, genel olarak ekonomiye ve inşaat sektörüne yönelik önlemler yanında yalıtım sektörünü doğrudan ilgilendiren düzenlemeler dolayısıyla Planı “heyecan verici” bulduklarını bildirdi. Yapılacak işlerin somut takvime bağlandığı planın genel olarak ekonomiye olumlu katkılar sağlayacağını belirten Özcan, yalıtımla ilgili düzenlemelerin de sektörün büyümesine hız kazandıracağını ifade etti. 

Canpa'nın Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜGİAD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Murat Özcan...

Yalıtım sektörünün önünü açacak 

Murat Özcan, Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeleri şöyle değerlendirdi:
“Genel ekonomiye ve inşaat sektörüne yönelik önlemlerin yanı sıra enerji verimliliği bağlamında yalıtım sektörüne özel düzenlemeler heyecan verici… 83'üncü maddede binalarda enerji verimliliğinin destekleneceği yer alıyor. Genel ekonomik dengeler, cari açığın küçülmesi ve ayrıca küresel ısınmanın önlenmesi açısından enerji verimliliği son derece önemli. Biz biliyoruz ki doğru yalıtımla enerjide yarı yarıya tasarruf sağlamak mümkün… 2017 yılında binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu olacak. Enerji tüketiminde tasarruf için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve diğer mevzuatta yapılacak değişiklikler çok önemli. 158'inci maddede de öncelikli dönüşüm programlarının uygulanmasının etkin bir biçimde takip edileceği belirtiliyor. 2018'e kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin yüzde 10 düşürülmesi öngörülüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerjiye yönelme, ısı yalıtımı amaçlı tadilat ruhsat işlemlerine vergi muafiyeti ve Ar-Ge desteklerinin kapsamının geliştirilmesi gibi düzenlemeler yalıtım sektörünün önünü açacak, sektörü büyütecek, aynı zamanda enerji verimliliğine hizmet ederek milli ekonomiye de büyük katkılar sağlayacaktır.” 

“Su yalıtımı da zorunlu olmalı”

Yalıtım işinin sadece ısı yalıtımından ibaret olmadığının da altını çizen Özcan, son yıllarda inşaat sektörüne paraleline hızla büyüyen “su yalıtımı”nın da son derece önemli olduğunu, ayrıca ses yalıtımı uygulamalarının da giderek önem kazandığını belirtti. Özcan, su yalıtımının öneminin altını çizerken, “Su yalıtımı yapılmış olsaydı, Marmara depreminde yıkılan binaların yüzde 64'ü ayakta kalacaktı. Yani, ölümler de yaralanmalar da aynı oranda azalacaktı” dedi. Kamunun son yıllarda kendi inşaat yatırımlarında bu konuda öncülük yaptığına işaret eden Özcan, bunun da ötesinde en az ısı yalıtımı kadar önemli olduğu gerçeğinden hareketle su yalıtımını zorunlu kılacak bağlayıcı düzenlemelere gidilmesini istedi. 

İnşaatla birlikte yalıtım da büyür

Özcan, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirtirken, Eylem Planı'nda yer alan düzenlemelerin etkisiyle inşaat sektöründe yaşanacak büyümenin, yalıtım sektörünü de büyüteceğini vurguladı. Vatandaşlara borsada işlem görecek konut projelerinden devlet güvencesinde metrekare bazında hisse satın alma imkânı getirecek olan “Gayrimenkul Sertifikası” modelinin sektör için önemli bir reform olduğunu belirten Özcan, bununla kentsel dönüşüm projelerini hızlanacağını söyledi. Özcan, ev almak için konut hesabı açıp yüzde 25 peşinat biriktiren vatandaşlara devletin yüzde 15 katkı sağlayacağına da işaret ederek, “Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracak Gayrimenkul Sertifikası modeli ve konut piyasasını canlandıracak Konut Hesabı düzenlemeleri inşaat sektörünü büyütecek, bu da doğal olarak bize yansıyacaktır” dedi.

 

 

Isı yalıtımı Canpa TÜGİAD Eylem Planı Murat Özcan